O Interní grantové agentuře AF

Interní grantová agentura AF je odborný orgán fakulty, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže.

Grantová rada

Kontakt

Ing. Klára Kamlerová, Ph.D.
Projektová manažerka a tajemnice IGA AF
Technická podpora IGA AF
zajišťuje Referát IT a technické podpory

IGA AF 2023

Aktuálně nejsou zveřejněny žádné informace.

IGA AF 2022

Aktuálně nejsou zveřejněny žádné informace.

  • V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek – https://grantovesouteze.mendelu.cz) byly zpřístupněny odborné posudky návrhů projektů do grantové soutěže IGA AF MENDELU rok 2022.
  • Hodnotící protokol lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Zobrazit hodnotící protokoly“ – „Hodnotící protokol – AF“.

IGA AF 2021

Archiv