O Interní grantové agentuře AF

Interní grantová agentura AF je odborný orgán fakulty, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže.

Grantová rada

Kontakt

Ing. Klára Kamlerová, Ph.D.
Projektová manažerka a tajemnice IGA AF
Technická podpora IGA AF
zajišťuje Referát IT a technické podpory

IGA AF 2023

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek – https://grantovesouteze.mendelu.cz) byly zpřístupněny odborné posudky návrhů projektů do grantové soutěže IGA AF MENDELU rok 2023.

Hodnotící protokol lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Exporty“ – „Hodnotící protokol – AF“.

IGA AF 2022

Závěrečné oponentní řízení grantových projektů IGA AF 2022 se koná ve dnech 24. a 25. 1. 2023 v zasedací místnosti děkanátu Agronomické fakulty (N1011).

Oponentské posudky Závěrečných zpráv projektů IGA AF 2022 budou v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (https://grantovesouteze.mendelu.cz) zpřístupněny dne 17. 1. 2023. Oponentský posudek lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Exporty“ – „Hodnotící protokol – AF“.

Aktuálně nejsou zveřejněny žádné informace.

  • Závěrečnou zprávu projektu s přílohami vložte nejpozději do 5. ledna 2023 do 15.00 hod. do aplikace pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek – https://grantovesouteze.mendelu.cz), a to do záložky „Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA AF“. Vkládání závěrečných zpráv projektů je v aplikaci otevřeno.
  • Předvyplněný Protokol o závěrečném oponentním řízení grantového projektu IGA zašlete do 5. ledna 2023 do 15.00 hod. na e-mail: klara.kamlerova@mendelu.cz, a to jako soubor ve formátu .doc.
  • V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek – https://grantovesouteze.mendelu.cz) byly zpřístupněny odborné posudky návrhů projektů do grantové soutěže IGA AF MENDELU rok 2022.
  • Hodnotící protokol lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Zobrazit hodnotící protokoly“ – „Hodnotící protokol – AF“.

IGA AF 2021

Archiv