Aktuální oznámení

Oznámení o habilitačním řízení paní MVDr. Soni Šlosárkové, Ph.D. Oznámení o jmenovacím řízení pana doc. Mgr. Ondřeje Nováka, Ph.D. Oznámení o habilitačním řízení pana Ing. Jana Winklera, Ph.D.

Habilitační řízení

Jméno Tituly Fakulta Obor Zahájeno VR Fakulty Stav
Adam Pavlína Ing., Ph.D. AF Biologická chemie 31. 3. 2020 29. 11. 2021 jmenován/a docentem
Adamcová Dana Bc. Ing., Ph.D. AF Aplikovaná a krajinná ekologie 27. 9. 2017 26. 11. 2018 jmenován/a docentem
Ambrožová Zuzana Ing., Ph.D. ZF Zahradní a krajinářská architektura 26. 3. 2019 25. 9. 2020 jmenován/a docentem
Bachmann Pavel Ing., Ph.D. PEF Ekonomika a management 28. 11. 2013 26. 6. 2014 jmenován/a docentem
Bajer Aleš Mgr., Ph.D. LDF Ekologie lesa 10. 3. 2014 19. 6. 2014 jmenován/a docentem
Baránek Miroslav Mgr., Ph.D. ZF Zahradnictví 22. 7. 2013 14. 2. 2014 jmenován/a docentem
Baroň Mojmír Ing., Ph.D. ZF Zahradnictví 22. 4. 2014 17. 10. 2014 jmenován/a docentem
Bezdíček Jiří Ing., Ph.D. AF Morfologie a fyziologie zvířat 20. 9. 2017 1. 10. 2018 jmenován/a docentem
Blašková Veronika Mgr., Ph.D. PEF Ekonomika a management 17. 1. 2020 8. 10. 2020 jmenován/a docentem
Blažková Ivana Ing., Ph.D. PEF Ekonomika a management 9. 6. 2017 7. 12. 2017 jmenován/a docentem
Čábelková Inna Ing., Ph.D. PEF Ekonomika a management 3. 12. 2018 zastavené řízení
Čermák Petr Ing., Ph.D. LDF Materiálové inženýrství dřeva 23. 6. 2022 probíhající řízení
Černohorský Jan Ing., Ph.D. PEF Finance 11. 10. 2017 21. 6. 2018 jmenován/a docentem
Čupera Jiří Ing., Ph.D. AF Zemědělská a potravinářská technika 11. 7. 2013 20. 1. 2014 jmenován/a docentem
Cwiková Olga MVDr., Ph.D. AF Zpracování zemědělských produktů 18. 2. 2019 11. 11. 2019 jmenován/a docentem
Drlík Martin Mgr., PhD. PEF Systémové inženýrství a informatika 10. 6. 2019 21. 11. 2019 jmenován/a docentem
Dvořák Miloň Ing., Ph.D. LDF Fytologie lesa 14. 12. 2020 22. 4. 2021 jmenován/a docentem
Fajman Martin Ing., Ph.D. AF Zemědělská a potravinářská technika 19. 7. 2013 26. 5. 2014 jmenován/a docentem
Falta Daniel Ing., Ph.D. AF Obecná a speciální zootechnika 26. 3. 2020 18. 1. 2021 jmenován/a docentem
Fialová Jitka Ing., MSC., Ph.D. LDF Tvorba a ochrana krajiny 26. 2. 2020 zastavené řízení
Habilitační přednáška Mgr. Michala Lehnerta, Ph.D. – Obor Aplikovaná a krajinná ekologie Habilitační přednáška – RNDr. Lukáše Richtery, Ph.D. – Biologická chemie
Habilitační přednáška – Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. – Speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. – Obor Rostlinolékařství Habilitační přednáška – Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. – Výživa a krmení hospodářských zvířat Habilitační přednáška – Ing. Pavlíny Adam, Ph.D. – Biologická chemie Habilitační přednáška – Mgr. Josefa Hájka, Ph.D. – Fyziologie rostlin Habilitační přednáška – Mgr. Jana Zouhara, Ph.D. – Fyziologie rostlin Habilitační přednáška – Ing. Petr Sláma, Ph.D. – Morfologie a fyziologie zvířat Habilitační přednáška – Ing. Tomáš Středa, Ph.D. – Speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. – Obecná produkce rostlinná Habilitační přednáška – Ing. Pavel Knot, Ph.D. – Speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – Dr. Ing. Petr Marada – Zemědělská a potravinářská technika Habilitační přednáška – Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. – Morfologie a fyziologie zvířat Habilitační přednáška – Ing. Daniel Falta, Ph.D. – Obecná a speciální zootechnika Habilitační přednáška – Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. – Zemědělská a potravinářská technika Habilitační přednáška – MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. – Zpracování zemědělských produktů Habilitační přednáška – RNDr. Judita Tomaškinová, PhD. – Obor Aplikovaná a krajinná ekologie Habilitační přednáška – Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D. – Zemědělská chemie Habilitační přednáška – Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Zpracování zemědělských produktů Habilitační přednáška – Ing. Petr Trávníček, Ph.D. – Technologie odpadů Habilitační přednáška – Mgr. Milan Geršl, Ph.D. – Technologie odpadů Habilitační přednáška – Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. – Zpracování zemědělských produktů Habilitační přednáška – Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. – Aplikovaná a krajinná ekologie Habilitační přednáška – Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. – Morfologie a fyziologie zvířat Habilitační přednáška – RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D. – Zemědělská chemie Habilitační přednáška – Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. – Fyziologie rostlin
Habilitační přednáška – Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. – Speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – Ing. Viera Šottníková, Ph.D. – Zpracování zemědělských produktů Habilitační přednáška – Ing. Jiří Votava, Ph.D. – Zemědělská a potravinářská technika Habilitační přednáška – Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. – Zemědělská a potravinářská technika Habilitační přednáška – Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. – Zpracování zemědělských produktů Habilitační přednáška – Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. – Obecná produkce rostlinná Habilitační přednáška – Ing. Pavel Horký, Ph.D. – Výživa a krmení hospodářských zvířat Habilitační přednáška – Ing. Hana Středová, Ph.D. – Aplikovaná a krajinná ekologie Habilitační přednáška – Mgr. Ing. Magdalena D. Vaverková, Ph.D. – Obor Aplikovaná a krajinná ekologie Habilitační přednáška – Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. – Obor Aplikovaná a krajinná ekologie Habilitační přednáška – Ing. Petr Škarpa, Ph.D. – Agrochemie a výživa rostlin Habilitační přednáška – Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. – Aplikovaná a krajinná ekologie Habilitační přednáška – Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. – Obecná a speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – Dr. Ing. Pavlína Smutná – Genetika, šlechtění a semenářství Habilitační přednáška – Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. – Technologie odpadů Habilitační přednáška – Ing. Martin Fajman, Ph.D. – Zemědělská a potravinářská technika Habilitační přednáška – Ing. Antonín Přidal, Ph.D. – Obecná a speciální zootechnika Habilitační přednáška – Ing. Jiří Čupera, Ph.D. – Zemědělská a potravinářská technika Habilitační přednáška – Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. – Technologie odpadů Habilitační přednáška – Ing. Radim Cerkal, Ph.D. – Obecná a speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – RNDr. Ĺubica Pospíšilová, CSc. – Pedologie Habilitační přednáška – Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. – Obecná a speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Zemědělská chemie Habilitační přednáška – Ing. Jiří Peterka, Ph.D. – Obecná a speciální produkce rostlinná Habilitační přednáška – Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. – Zpracování zemědělských produktů Habilitační přednáška – Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. – Zemědělská chemie Habilitační přednáška – Ing. Radek Filipčík, Ph.D. – Obecná a speciální zootechnika Habilitační přednáška – Dr. Ing. Zdeněk Havlíček – Obecná a speciální zootechnika Habilitační přednáška – RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. – Rostlinolékařství Habilitační přednáška – Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. – Genetika živočichů

Řízení ke jmenování profesorem

Jméno Tituly Fakulta Obor Zahájeno VR Fakulty VR MENDELU Stav
Adam Vojtěch doc. RNDr., Ph.D. AF Zemědělská chemie 30. 8. 2013 21. 4. 2015 jmenován/a profesorem
Balík Josef doc. Ing., Ph.D. ZF Zahradnictví 6. 11. 2017 25. 5. 2018 26. 2. 2019 jmenován/a profesorem
Baroň Mojmír doc. Ing., Ph.D. ZF Zahradnictví 11. 9. 2020 26. 3. 2021 1. 6. 2021 jmenován/a profesorem
Blížkovský Petr doc. Ing., Ph.D. PEF Ekonomika a management 13. 11. 2019 18. 6. 2020 6. 10. 2020 jmenován/a profesorem
Burg Patrik doc. Ing., Ph.D. ZF Zahradnictví 10. 6. 2016 24. 3. 2017 13. 6. 2017 jmenován/a profesorem
David Petr doc. Ing., Ph.D. PEF Finance 19. 2. 2021 17. 6. 2021 16. 11. 2021 jmenován/a profesorem
Fellner Martin doc. RNDr., AF Fyziologie rostlin 4. 12. 2014 25. 11. 2015 jmenován/a profesorem
Fišera Miroslav doc. Ing., CSc. AF Zpracování zemědělských produktů 15. 6. 2017 1. 10. 2018 zastavené řízení
Gebauer Roman doc. Ing., Ph.D. LDF Fytologie lesa 21. 1. 2022 probíhající řízení
Gryc Vladimír doc. Ing., Ph.D. LDF Materiálové inženýrství dřeva 21. 1. 2019 25. 4. 2019 26. 6. 2019 jmenován/a profesorem
Holuša Otakar doc. Ing., Ph.D. LDF Ochrana lesa a myslivost 18. 1. 2013 24. 9. 2013 jmenován/a profesorem
Hřivna Luděk doc. Dr. Ing., AF Zpracování zemědělských produktů 29. 3. 2013 25. 11. 2013 jmenován/a profesorem
Janouš Dalibor doc. Ing., CSc. LDF Ekologie lesa zastavené řízení
Jiskrová Iva doc. Ing., Ph.D. AF Obecná a speciální zootechnika 4. 7. 2019 zastavené řízení
Jurčík Radek doc. JUDr. Ing., Ph.D. PEF Ekonomika a management 26. 2. 2016 zastavené řízení
Kamler Jiří doc. Ing., Ph.D. LDF Ochrana lesa a myslivost 1. 2. 2019 12. 12. 2019 16. 6. 2020 jmenován/a profesorem
Kopel Pavel doc. RNDr., Ph.D. AF Zemědělská chemie 12. 9. 2017 14. 5. 2018 12. 6. 2018 jmenován/a profesorem
Kopp Radovan doc. Ing., Ph.D. AF Rybářství 8. 12. 2020 13. 9. 2021 16. 11. 2021 jmenován/a profesorem
Kotlán Igor doc. JUDr. Ing., Ph.D. PEF Ekonomika a management 26. 3. 2013 10. 12. 2013 jmenován/a profesorem
Krajčík Vladimír doc. RNDr., Ph.D. PEF Manažerská informatika 1. 6. 2022 probíhající řízení
Profesorská přednáška – doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. – Rybářství Profesorská přednáška – Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. – Biologická chemie Profesorská přednáška – doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. – Technologie odpadů Profesorská přednáška – doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. – Obecná a speciální zootechnika
Profesorská přednáška – doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. – Speciální produkce rostlinná Profesorská přednáška – doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. – Zpracování zemědělských produktů Profesorská přednáška – doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. – Speciální produkce rostlinná Profesorská přednáška – doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka – Obecná a speciální produkce rostlinná Profesorská přednáška – doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. – Genetika živočichů Profesorská přednáška – doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D. – Zemědělská chemie Profesorská přednáška – doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. – Výživa a krmení hospodářských zvířat Profesorská přednáška – doc. Ing. Dr. Milada Šťastná – Aplikovaná a krajinná ekologie Profesorská přednáška – doc. Ing. David Zapletal, Ph.D. – Obecná a speciální zootechnika Profesorská přednáška – doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. – Fyziologie rostlin Profesorská přednáška – doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. – Genetika živočichů Profesorská přednáška – doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Zemědělská chemie Profesorská přednáška – doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. – Agrochemie a výživa rostlin Profesorská přednáška – doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna – Zpracování zemědělských produktů Profesorská přednáška – doc. Dr. Ing. Jan Mareš – Rybářství Profesorská přednáška – doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. – Zpracování zemědělských produktů Profesorská přednáška – doc. Ing. René Kizek, Ph.D. – Zemědělská chemie

Důležité informace a dokumenty

MENDELU_ Informace o zpracování osobních údajů uchazeče v HŘ nebo v PŘ Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020) Nařízení děkana č. 4/2019 – Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na AF MENDELU (účinnost od 1. 4. 2020) Původní Nařízení rektora č. 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 1. 4. 2020) Aktualizované Nařízení rektora č. 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 5. 2. 2021) Rozhodnutí rektora č. 10/2016 – Kritéria pro posuzování vědecké a další tvůrčí kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazečů o jmenování docentem nebo profesorem (platnost do 31. 3. 2020)