Čemu se věnujeme?

Naši vědci řeší rozmanité výzkumné projekty. Věnují se například šlechtění nových odrůd rostlin, krajinnému inženýrství, preciznímu zemědělství, využití léčivých rostlin, novým materiálům pro vývoj hnojiv, výživě hospodářských zvířat, problematice hojení ran, studiu biodiverzity a živočišných škůdců. Zabývají se také studiem molekulární podstaty interakce rostlin s okolním prostředím, smart technologiemi pro zemědělství a průmysl, materiálovým inženýrstvím, moderními trendy ve výrobě potravin. Zajímá je i welfare chovaných zvířat, využití nanotechnologií nebo výzkum abiotického stresu u rostlin.

Podrobnější informace o projektech najdete na webových stránkách ústavů.

Pro veřejnost chystáme program na Noc vědců, podílíme se na výuce Mezigenerační univerzity, organizujeme přednášky, kurzy, zapojujeme se do projektů pro popularizaci vědy. S výzkumy našich vědců se můžete setkat také na Facebooku, Instagramu, v časopisu af.magazín nebo Mendel Green.

Referát vědy a výzkumu

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia
ÚAPMV AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – budova C
Tajemnice Vědecké rady AF
Děkanát AF, budova C – přízemí

Projektové oddělení

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Vedoucí oddělení, projektová manažerka
Děkanát AF, budova C – přízemí

Mohlo by vás dále zajímat