O Vědecké radě AF

Ve Vědecké radě AF jsou zastoupení významní představitelé oborů, ve kterých Agronomická fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Její pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanovuje zákon a jednací řád Vědecké rady AF.

Harmonogram zasedání v roce 2024

  • 25. března 2024
  • 27. května 2024
  • 30. září 2024
  • 25. listopadu 2024

Členové Vědecké rady AF

Usnesení Vědecké rady AF