O Vědecké radě AF

Ve Vědecké radě AF jsou zastoupení významní představitelé oborů, ve kterých Agronomická fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Její pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanovuje zákon a jednací řád Vědecké rady AF.

Harmonogram zasedání v roce 2022

  • 4. 4. 2022
  • 26. 9. 2022

Členové Vědecké rady AF

Usnesení Vědecké rady AF