Prezentace na SŠ a gymnáziích

Máte zájem o prezentaci jednotlivých studijních programů a specializací přímo na vaší škole? Rádi za vámi přijedeme a vezmeme s sebou naše studenty (vaše absolventy), kteří jsou připravení na zvídavé otázky nejen maturantů.

V případě zájmu pište na email: agro@mendelu.cz.

Exkurze na Agronomické fakultě

Máte zájem o organizovanou exkurzi přímo na Agronomické fakultě? Připravíme vám prohlídku na míru. Studenti si spolu s našimi odborníky prohlédnou moderní laboratoře, skleníky, potravinářské poloprovozy, nahlédnou do odborných učeben a získají veškeré informace o studiu.

Exkurze na MENDELU očima studentů:
„Exkurze byla velmi zajímavá, ocenil jsem ochutnávku jídel. Skvělé bylo, že dokázali odpovědět na všechny otázky, i když jich moc nebylo. Nejvíce mě zaujaly ryby. Konopí samozřejmě ani nezmiňuju…“ (návštěva studentů z Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice)

V případě zájmu pište na email: agro@mendelu.cz.

Středoškolská odborná činnost

Jste zvídaví? Chcete nastartovat budoucí kariéru nebo jen získat zkušenosti a naučit se prezentovat? Pojďte se zapojit do SOČ právě na Agronomické fakultě! Například v roce 2021 se u nás řešilo celkem 7 prací (Ústav biologie rostlin, Ústav aplikované a krajinné agroekologie, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Ústav molekulární biologie a radiologie, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Ústav technologie potravin).

V případě zájmu pište na email: agro@mendelu.cz.

Memorandum o spolupráci

Agronomická fakulta nabízí středním školám a gymnáziím bližší spolupráci v podobě uzavření Memoranda o spolupráci za účelem přípravy zájemců o vysokoškolské studium a na podporu vzájemných společných zájmů v oblasti vzdělávání, výchovy a vytváření předpokladů pracovního uplatnění absolventů střední školy.