Úřední hodiny

Bc. a nmgr. studentidopoledneodpoledne
Pondělí
Úterý9:45 – 12:00
Středa9:45 – 12:0012:45 – 14:00
Čtvrtek9:45 – 12:00
Pátekpo předchozí domluvě jen
pro studenty kombinované
formy studia
Ph.d. studentidopoledneodpoledne
Středa10:00 – 12:00

Změny provozu:

Od 25. do 27. 9. 2023 budou prodloužené úřední hodiny od 9:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:00 hodin.

Aktuální informace pro studenty / Aktuální informace pro uchazeče

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Simona Viktorinová
Vedoucí studijního oddělení
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • přijímací řízení

Studijní referentky

Bakalářské studium

Ing. Jitka Filipčíková, Ph.D.
Studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • agenda studijní evidence – průběh studia, státnice, promoce
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
 • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, specializace Provoz techniky, specializace Technické znalectví a oceňování, specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení)
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě)
 • Profesní zemědělství
 • Agrobyznys
 • Agroekologie
 • Odpadové hospodářství
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Provoz techniky
 • Všeobecné zemědělství
Ing. Iveta Schönová
Studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • agenda studijní evidence – průběh studia, státnice, promoce
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
 • Fytotechnika (specializace Fytotechnika, specializace Rostlinolékařství)
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Pivovarství a sladařství
 • Technologie potravin
 • Zootechnika (specializace Zootechnika, specializace Rybářství)
 • Fytotechnika
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Rostlinolékařství
 • Technologie potravin
 • Zootechnika

 

Navazující magisterské studium

Bc. Martina Sobolová
Studijní referentka pro programy/obory a programy/specializace NMgr. studia
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • agenda studijní evidence – průběh studia, státnice, promoce
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
 • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Fytotechnika
 • Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů)
 • Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia
 • Profesní zemědělství
 • Provoz techniky
 • Rostlinolékařství
 • Technické znalectví a oceňování
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční a kombinované formě studia)
 • Agrobyznys
 • Agroekologie
 • Automobilová doprava
 • Biotechnologie rostlin
 • Fytotechnika
 • Provoz techniky
 • Rozvoj venkova
 • Technologie a management odpadů
 • Všeobecné zemědělství
Mgr. Martina Javorová
Studijní referentka pro programy/obory a programy/specializace NMgr. studia
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • agenda studijní evidence – průběh studia, státnice, promoce
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
 • Krmivářství
 • Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka)
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)
 • Ekotrofologie
 • Chov koní a agroturistika
 • Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
 • Krmivářství
 • Rostlinolékařství
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Technologie potravin
 • Zootechnika
 • Živočišné biotechnologie

Ph.D. studium / Akreditace a studijní plány

Bc. Alena Martauzová
Studijní referentka pro programy doktorského studia 1.-3. ročníku
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia – více zde
 • individuální studijní plán, agenda studijní evidence 1.-3. ročníku – více zde
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
 • referentka pro akreditace a studijní plány – proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

Ph.D. studium / Habilitační a prof. řízení

Studijní referentka pro programy doktorského studia 4. ročníku
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda studijní evidence 4. ročníku, státní doktorské zkoušky, obhajoby
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • tajemnice Vědecké rady AF
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Zahraničí 

Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková
Odborná administrativní pracovnice pro zahraniční agendu
Děkanát AF, budova C – přízemí

Stipendia

Ing. Jacqueline Vochozková
Tajemnice fakulty
Děkanát AF, budova C – přízemí

 

Adresa studijního oddělení Agronomické fakulty

Agronomická fakulta MENDELU
Děkanát, budova C
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489

datová schránka: 85ij9bs

Platební údaje:
Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno

SWIFT kód: KOMBCZPP
Číslo účtu: 7200300237/0100
IBAN kód: CZ56 0100 0000 0072 0030 0237

Hodnocení spokojenosti studentů

Zajímá nás, jak hodnotíš činnost studijního oddělení. Chceš-li vyjádřit svůj názor nebo navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník.

Dotazník studentů MENDELU k hodnocení míry spokojenosti se službami poskytovanými Studijním oddělením AF