Spolupráce s potenciálními zaměstnavateli probíhá na fakultě dlouhodobě a kontinuálně, a to především na úrovni jednotlivých ústavů.