Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Studium vás nadchne nejen svým zaměřením, ale také bohatou praktickou výukou. Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

Aktuálně na AF MENDELU

Vernisáž k zahájení ve čtvrtek 2. 7. v 15:00 na Moravském náměstí „U Jošta“

Gratulujeme k úspěšnému zvládnutí SZZ! Po státnicích nicméně přicházíte o status studenta. Co se tím pro vás mění?

Pro podporu projektu OP PIK „MEDIA EFEKT – výzkum a vývoj strojní just-in-time výroby řízené technikou rozšířené reality“ pořídila Agronomická...

novinky AF

V pátek 12. 6. 2020 proběhla na Ústavu biologie rostlin AF MENDELU T-exkurze s názvem „Identifikace odrůd rostlin pomocí DNA analýzy

Regionální agrární komora JmK vyhlašuje RESTART 11. ročníku soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a jubilejního 15.

Přinášíme vám pokračování příběhů ze života pavilonu M Agronomické fakulty MENDELU v době pandemie. Pojďme nahlédnout k experimentům...

Uveřejněním na oficiálních stránkách FAO se završuje několikaletá práce odborníků Mendelovy univerzity v Brně na prvním českém překladu...

Přinášíme vám pohled do zákulisí života pavilonu M Agronomické fakulty MENDELU v době pandemie. Jak se karanténní opatření promítají do...

Vědci z Ústavu chemie a biochemie AF Mendelu zaměřuji svoji pozornost na nebezpečné toxiny –  tzv. azobarviva, kontaminující odpadní vody a...