Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanorobotikou, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Studium vás nadchne nejen svým zaměřením, ale také bohatou praktickou výukou. Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

 

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

Hlavně brněnští uchazeči jistě rádi využijí možnosti podat přihlášku do studia na Agronomické fakultě MENDELU do schránky, která je umístěna...

Studentům AF bude za pomoc v zemědělství uznána bakalářská či diplomová praxe.

Nový průtokový cytometr pomůže vědcům z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF) při zkoumání nejnákladnějšího onemocnění...

novinky AF

Je připraven sedmnáctý běh specializačního studia, který bude zahájen v pátek 23.10. 2020.

Pro studenty je vyhlášeno samostudium. Opatření jsou platná do odvolání.

Ministerstvo zemědělství a rektoři tří oborově zaměřených univerzit vyzývají studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském...

Studenti potravinářských oborů mají za sebou místní kolo soutěže s Potravinářskou komorou ČR.

5. 3. 2020 byl v rámci preventivních opatření proti šíření nového koronaviru zrušen. Uskuteční se v podzimním náhradním termínu.

Termín konání (pátek 20. 3. 2020) Zlatého plesu AF MENDELU se odkládá na neurčito.