Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.


Studuj AF
e-přihláška
Aktuální informace

Aktuálně na AF MENDELU

Do 15. 4. 2021 hlavně brněnští uchazeči jistě rádi využijí možnosti podat přihlášku do studia na Agronomické fakultě MENDELU do schránky,...

Vědci z Agronomické fakulty MENDELU se podíleli na vývoji unikátního bio energetického nápoje pro rostliny

novinky AF

Příběhy našich studentů vás o tom přesvědčí. Současný svět čelí celé řadě nových výzev, které si žádají špičkové odborníky...

Úbytek druhů i počtů jedinců hmyzu je závažný problém, který v posledních desetiletích akceleruje a současně signalizuje negativní změny...

Přihlaste se do 9.4. 2021

Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České...

Zájem o léčivky v posledních letech v České republice roste a covidová pandemie tento dlouhodobý trend ještě přiživila. Odráží se to na...

22. březen každoročně patří vodě jako připomenutí jejího významu pro naši plantetu a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji

Od 9. do 12. března 2021 probělo na naší univerzitě v rámci projektu CDAE "Curriculum Develpoment of Agroecology" online studijní turné

MENDELU a LSU pořádali ve dnech 15.-19. března 2021 první online Food Symposium