Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.


Studuj AF
e-přihláška
Aktuální informace

Aktuálně na AF MENDELU

V posledních letech se stále častěji mohou lesníci setkávat s tím, že hraboši ohryzávají kůru stromů nejenom v zimě, kdy je nedostatek...

Klimatolog Miroslav Trnka z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty MENDELU převzal Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021. Ocenění...

Zájemci o doktorské studium mohou do 30. 11. 2021 podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. V nabídce...

Novým děkanem Agronomické fakulty MENDELU se stane vedoucí Oddělení rybářství a hydrobiologie Jan Mareš. Na mimořádném zasedání ho dnes...

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se letos tradiční mezinárodní konference Ph.D. studentů MendelNet přesunula do online prostředí. Akci...

Děkan AF Pavel Ryant udělil v souvislosti s konáním online mezinárodní vědecké konference MendelNet na středu 10. 11. 2021 děkanské volno...

Zužitkovat nespotřebované pečivo, které by jinak skončilo na skládce, se rozhodli vědci z Agronomické fakulty MENDELU. Ze ztvrdlého, neprodaného...

O funkci děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se uchází tři kandidáti, kteří vzešli z návrhového kola a souhlasili se svojí...

Na Mendelově univerzitě v Brně ode dneška platí přísnější epidemiologická opatření. Barva semaforu se z rozhodnutí vedení univerzity mění...