Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

AULA MENDELU

pátek 25. 1. od 13:00

Ve dnech 11., 25. ledna a 8. února 2019 proběhnou na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně dny otevřených dveří.

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu...

Ministerstvo zemědělství jako zaměstnavatel.

17. 10. 2018 proběhl ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství seminář, na kterém se studenti...

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

MČR v orbě 2019 bude součástí programu oslav výročí 100 let od založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Pátek 5. října 2018 patřil na Mendelově univerzitě v Brně vědě... až do noci.

Ve dnech 10. a 11. října 2018 hostila Mendelova univerzita v Brně XVI. Českou rybářskou a ichtyologickou konferenci.

Tradiční souboj zemědělských fakult ČR a SR

 
 
AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět