Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Studium vás nadchne nejen svým zaměřením, ale také bohatou praktickou výukou. Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

Aktuálně na AF MENDELU

S platností od 25. 9. 2020

v souvislosti s mimořádným opatřením KHS JmK vyhlašuje děkan Agronomické fakulty "děkanské volno"

od 7.00 hod. 23. 9. do 17.00 hod. 26. 9. 2020

29. a 30. 9. 2020 je studijní oddělení otevřeno 

Vedení Agronomické fakulty a pan prorektor pro tvůrčí činnost blahopřáli autorům článku k obrovskému úspěchu

Tradiční Souboj zemědělských fakult se vzhledem k opatřením uskutečnit nemohl, tak se utkali "veteráni" vs. studenti

V úterý 22. 9. proběhlo na travnatém prostranství mezi budovami B a C neformální zahájení akademického roku

Věda v Brně není nuda! O tom jste se mohli přesvědčit na Festivalu vědy v areálu Dopravního hřiště Riviéry Brno 4. a 5. září 2020

Zimní semestr na Mendelově univerzitě v Brně začne v původním termínu 21. září. Převažovat bude prezenční forma výuky. Distančně budou...

Jak začít podnikat již na univerzitě? Co vše potřebuji znát a jaké musím získat praktické dovednosti pro založení vlastní firmy? Na tyto...