Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

Pro velký zájem opakujeme semináře, věnované problematice citační etiky a plagiátorství.

Pivo, uvařené u příležitosti oslav 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně, získalo ocenění na soutěži Pivex.

Tradiční ples Agronomické fakulty pořádaný v rámci "oslav století".

22. 3. 2019, zahájení v 20:00, vstup v 19:30

budova X, areál MENDELU

13. března 2019 proběhl na MENDELU jubilejní pátý ročník Kariérního dne.

Soutěž pro všechny gurmány i milovníky nakládaných sýrů.

Přihlášky do 15. 3. 2019

Proběhlo promítání filmu The Milk System (Mléčný komplex, 99´) s následnou diskusí s odborníky.

Čtvrtek 7. 3. 2019 od 15:00

Aula MENDELU

V pondělí 4. února 2019 od 14 hodin ve vestibulu budovy C byly zahájeny oslavy 100 let AF

V rámci slavnostního zahájení oslav 100. výročí byly podepsány smlouvy o spolupráci s pěti partnery

Ocenění produkce AF MENDELU, jako zpětná vazba uznání kvality potravin i výrobních postupů.

 
 
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět