Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.


Studuj AF
e-přihláška
Aktuální informace

Aktuálně na AF MENDELU

Nestihli jste Dny otevřených dveří? Nevadí.
Zjistěte zde jaké atraktivní programy pro vás máme...

XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin proběhla online od 2. do 4. března 2021

Ve čtvrtek 4. 3. se na kanálu YouTube za velké účasti uskutečnila konference "Den s mlékem na MENDELU"

MENDELU a LSU pořádají  ve dnech 15.-19. března 2021 online Food Symposium

Šlechtitelská společnost SELGEN a časopis Agromanuál vyhlašují  soutěž pro studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a...

Do 31. 3. 2021 hlavně brněnští uchazeči jistě rádi využijí možnosti podat přihlášku do studia na Agronomické fakultě MENDELU do schránky,...

V pondělí 1. 3. 2021 proběhlo online setkání akademické obce AF MENDELU

„Slovenská dojná ovce – historie a budoucnost tohoto plemene“ – téma, se kterým se Bc. Barbora Gancárová  umístila na 1. místě v kategorii...

Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují...