Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.


Studuj AF
e-přihláška
Aktuální informace

Aktuálně na AF MENDELU

Rozorání částí druhově chudých travních porostů v chráněných územích by mohlo pomoci rozšíření vzácných druhů rostlin, zejména ze...

...za účasti Agronomické fakulty MENDELU

Bioenergetické nápoje určené rostlinám se mohou podílet na boji s následky klimatické změny. 

Dvoudenní přehlídka polních pokusů. 15. a 17. 6. 2021, Polní pokusná stanice v Žabčicích.

Do 27. června 2021 mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout výstavu Sociální zemědělství: Příležitost...

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí ve spolupráci s AF připravila další běh specializačního studia 

Úspěšným zvládnutím závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské nebo diplomové práce vstupujete do další etapy vašeho života. Po státnicích...

V české krajině chybí zinek a selen, což se následně projevuje v potravinovém řetězci. Oba prvky mají přitom pozitivní dopad na imunitu, jejich...