Kdo to jsou ambasadoři a s čím mi pomohou?

Každý bakalářský studijní program má svého ambasadora. Těmi jsou přímo studenti daných programů, kteří sami chodí do bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského stupně studia. Zajímá tě, jak to na škole chodí? Do které ze specializací se přihlásit? Na co se dopředu připravit? Zeptej se právě ambasadorů! Buď ti sami poradí nebo tě odkážou na správnou osobu, která ti dotaz zodpoví.

Agroekologie

Ambasadorka
Eliška Voznicová
Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému
Ambasadorka
Petra Bartoníčková
Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému

Aplikovaná technika

Ambasador
Jan Janecký
Provoz techniky, Odpadové hospodářství, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení

Fytotechnika

Ambasador
Daniel Borýsek
Fytotechnika, Rostlinolékařství

Profesní zemědělství

Ambasador
Richard Langer
Profesní zemědělství
Ambasador
Luboš Majcher
Profesní zemědělství

Molekulární biologie a biotechnologie

Technologie potravin & Pivovarství a sladařství

Ambasadorka
Lenka Svobodová
Molekulární biologie a biotechnologie
Ambasadorka
Marie Líbalová
Technologie potravin, Pivovarství a sladařství

Zemědělské inženýrství

Ambasadorka
Marie Caletková
Agrobyznys, Zemědělské inženýrství (i v kombinované formě)

Zootechnika

Ambasadorka
Ema Sitárová
Zootechnika, Rybářství

Mohlo by tě zajímat