Agronomická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU patří mezi zakládající fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Výuku jako jediná zahájila už v roce 1919. Více než sto let tak vychováváme odborníky nejen pro oblast zemědělství.

Jsme široce rozkročená fakulta. Naši vědci se zabývají moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, welfare zvířat, využitím robotizace a automatizace v zemědělství, potravinami budoucnosti a vývojem nových receptur, efektivním využitím odpadů, léčbou nádorových onemocnění, ale také tématy spojenými s ekologií, se změnami klimatu a dalšími aktuálními problémy.

Reagujeme na společenské změny a rozšiřujeme nabídku studijních programů tak, abychom dokázali pokrýt potřeby trhu práce a naše absolventy co nejlépe připravili na jejich uplatnění. Důraz klademe na praktickou výuku. K dispozici máme moderní laboratoře, skleníky, potravinářské poloprovozy, technické zkušebny, školní statek nebo polní pokusné stanice.

AF v číslech

  • 100+ let tradice výuky
  • 15 odborných ústavů
  • 37 studijních programů
  • 2 100+ studentů
  • 2 000+ ha polí a vinic
  • 1 školní statek

Vzděláváme prakticky…

Chov ryb, drůbeže a včel přímo v kampusu

Chloubou Agronomické fakulty je Mendelův biotechnologický pavilon. V přízemí chováme teplomilné a chladnomilné sladkovodní ryby, a to bez výrazné spotřeby vody, protože používáme recirkulační systémy na bázi biologické filtrace. Naproti pavilonu, uvnitř areálu univerzity, máme také několik desítek včelích úlů.

Moderní laboratoře, skleníky a fytotrony

V laboratořích využíváme to nejmodernější vybavení. Cena techniky se pohybuje v řádu několika set tisíc euro, přesto s ní naše studenty necháváme pracovat. Seznámí se tak například s technologií CRISPR, genetickými modifikacemi a ve sklenících mohou pracovat třeba s medicinálním konopím nebo se podílet na vývoji nových odrůd.

Potravinářské poloprovozy

Dvě patra Mendelova biotechnologického pavilonu zabírají potravinářské poloprovozy. Máme pekárnu, sladovnu, univerzitní pivovar, masný a mlékárenský poloprovoz, ale také cukrářskou dílnu. Prostory využíváme k výzkumu i výuce. Studenti tak zařízení mohou využívat jako zdroj dat pro seminární, bakalářské, diplomové nebo disertační práce.

Referenční laboratoř bioplynových transformací

V suterénu jedné z budov univerzitního areálu se nachází hned několik bioplynových reaktorů. Zkoumáme v nich například možnosti využití odpadů jako alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Máme také Centrum BAT – Best Available Techniques, tedy centrum nejlepších dostupných technik, které nabízí široké spektrum služeb.

Technické zkušebny a garáže

V samostatné laboratoři se zabýváme měřením spalovacích motorů, máme zde také špičkové vybavení pro analýzu paliv a maziv. Nabízíme komplexní měření parametrů osobních aut do 480 kW při pohonu 4×4 na válcovém dynamometru a traktorů do výkonu 390 kW. Řešíme smart technologie pro precizní zemědělství a využíváme vizuální či termografické metody na vlastních dronech.

Zemědělství v Žabčicích a ve Vatíně

Na školním podniku v Žabčicích nedaleko Brna hospodaříme na zhruba 2 000 ha polí. Denně podojíme přes 600 krav. S jejich mlékem se pak můžete setkat v tržní síti. Chováme 16 plemen masného skotu, třeba Aubrac či Belgické modré. Na pokusné stanici ve Vatíně na Vysočině zkoumáme především pícniny. Zároveň monitorujeme počasí v rámci výzkumu změny klimatu.