Vyhledávání kontaktů

Podle jména

Podle pracoviště

Základní kontakty

Agronomická fakulta
Děkanát, budova C
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489

datová schránka: 85ij9bs

Platební údaje:
Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno

SWIFT kód: KOMBCZPP
Číslo účtu: 7200300237/0100
IBAN kód: CZ56 0100 0000 0072 0030 0237
Centrální podatelna
Po/St 8:00 – 11:00; 13:00 – 15:00
Budova A, 1. poschodí, naproti schodišti
Příjem písemných dokumentů
Vedoucí oddělení vnějších vztahů
Bc. Romana Jalůvková
Děkanát AF, budova C – přízemí
Vedoucí studijního oddělení
Ing. Simona Viktorinová
Děkanát AF, budova C – přízemí
Tajemnice fakulty
Ing. Jacqueline Vacková
Děkanát AF, budova C – přízemí
Sekretariát děkana
Ing. Alena Przywarová, Ph.D.
Děkanát AF, budova C – přízemí
Vedoucí projektového oddělení, projektová manažerka
Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Děkanát AF, budova C – přízemí