Unie studentů Agronomické fakulty (USAF) je mladým studentským spolkem založeným v roce 2019, který se podílí na mnoha akcích nejen fakulty, ale rovněž i univerzity.

Ve spolupráci s Agronomickou fakultou se členové mohou účastnit akcí, jako jsou krajské dožínky, Flóra Olomouc, Země živitelka nebo reprezentovat fakultu například na veletrhu Gaudeamus či Dnech otevřených dveří. Pro uchazeče směřující na Agronomickou fakultu jsou rovněž mezi našimi členy i studentští ambasadoři pro dané studijní programy. Snažíme se prostřednictvím sociálních sítí informovat studenty AF o důležitých událostech a dění na fakultě, jako jsou volby.

Spolek sám o sobě pořádá hned několik akcí. Každý semestr probíhá například akce US.AF na grilu na studentských kolejích JAK nebo přímo v kampusu Brunch sUSAFem. Zakládáme si rovněž na mezi-spolkové spolupráci, a proto se společně podílíme na pořádání seznamovacích akcích pro prváky, jako je Předškolovák či Prvákoviny. Každoročně jsme součástí studentských majálesových oslav, kde nejenže tvoříme část družiny, ale máme přímo na akci Majáles Brno vlastní stánek v univerzitní zóně MENDELU.

Jsme ovšem otevření novým nápadům a rozhodně plánujeme do budoucna pořádat více akcí. Pokud se chceš společně s námi zapojit do pořádání akcí, podej si přihlášku právě teď a tady.

Sleduj nás

Organizační struktura USAFu

Johana Fabíková
předsedkyně spolku
Ema Sitárová
místopředsedkyně
Petra Melezínková
revizní komise
Marie Caletková
revizní komise
Richard Langer
revizní komise
Lenka Svobodová
účetní
Marie Líbalová
HR
Jana Jacková
PR