O podcastu

Podcast Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s názvem V zorném poli představuje hravou formou témata z univerzitního prostředí, výzkumy z oblasti (nejen) udržitelné produkce potravin a přibližuje dopady vědecké práce na náš každodenní život.

Moderují absolventky Ivana Koláčková a Barbora Smolková.

Přehled dílů

Přehrát díl

01:49 Kdo je Eliška a čemu se věnuje
06:01 MENDELU Ph.D. talent a další projekty
16:14 Vliv syntetických hormonů na populace ryb
18:26 Proč právě elektrochemické stanovení
26:35 Jaký dopad bude mít výzkum na praxi
32:52 Na co se dá využít elektrochemie

Zajímá vás víc o talentové soutěži nebo samotném výzkumu? Kontaktujte Elišku Birgusovou, xbirguso@node.mendelu.cz.

Přehrát díl

5:01 Co je nutné vyřešit před cestou a co až na místě?
20:41 Komunikace v zahraničí
26:42 Jak na ubytování?
31:55 Negativní i pozitivní zážitky
38:44 Co je nutné dodat po příjezdu?
42:22 Doporučení pro nerozhodné studenty

Přemýšlíte nad vlastním zahraničním výjezdem? Kontaktujte referentku pro zahraniční výjezdy z AF Evu Klepáčkovou, eva.klepackova@mendelu.cz.

Přehrát díl

0:49 Začátek kariéry
10:05 Předpovědi počasí a jejich přesnost
13:15 Co je to sucho?
24:12 Portál Intersucho.cz
35:39 Portál Agrorisk.cz

Přehrát díl

0:41 Historie založení univerzity
5:17 Běh MENDELU
6:34 Kafe pod platanem
8:08 MENDELU party
8:53 Podzimní Flóra Olomouc
9:26 Noc vědců a Český VŠEVĚD
11:36 Ingrovy dny
12:19 Oslavy 75 let rybářství na MENDELU

Přehrát díl

1:05 Výuka a trendy ve výzkumu LAKR
23:25 Rozdíly v kvalitě léčivek
25:26 Nejpěstovanější druhy LAKR
31:09 Jak vnímá výzkum LAKR veřejnost?
36:15 Odrůdy LAKR
43:15 Využití bezu, kopřiv a další LAKR ve výživě člověka
52:20 Kam pro informace o léčivkách?
57:10 MENDELU na Floře Olomouc 5. až 8. 10. 2023

Přehrát díl

0:58 Cesta na MENDELU
2:55 Co zajišťuje ambasador studijního programu?
4:02 Jak se dostat do Akademického senátu (AS)?
5:39 Co je to AS a jak se na něj obrátit?
12:31 Účast ve volbách do AS a jak volit?
17:07 Na jak dlouho jsou senátoři volení?

Přehrát díl

0:46 Využití odpadu v rybářství
8:08 Podpora udržitelného chovu ryb v ČR
12:26 Spotřeba ryb a sezónnost prodeje
15:10 Vliv výživy na kvalitu rybího masa
20:40 Globální oteplování a chov ryb
25:35 Proč se dělají výlovy rybníků
33:36 Kde se vzala tradice vánočního kapra
37:56 Šlechtění ryb

Přehrát díl

0:51 Čemu se věnuje technolog potravin
4:10 Legislativa ve výrobě potravin a jejich kvalita
15:20 Obsah soli a senzorické hodnocení potravin
27:40 Cechovní normy
38:04 Užitné vzory v potravinářství
42:56 Ingrovy dny

Přehrát díl

2:58 Co vše zahrnuje precizní zemědělství
13:55 Využívání technologií precizního zemědělství v ČR
23:20 Výuka precizního zemědělství na AF MENDELU
25:50 Družicové snímky
33:59 Využití dronů
37:47 Letadlové snímky

Přehrát díl

3:26 Welfare drůbeže a trh drůbeže v ČR
9:41 Rozdíly v chovu křepelek a kura domácího
13:48 Chov křepelek na AF MENDELU
20:23 Zoohygiena a zařízení chovu křepelek
26:29 Specifika chovu křepelek v malochovech
30:46 Klecový a ekologický chov drůbeže

Přehrát díl

5:15 Co jsou zaniklá sídla a jak vznikají
13:46 Naučné stezky za zaniklými sídly
23:56 Důvody zániku sídel
25:48 Jak se můžete zapojit do mapování?
30:48 Jsou obce ohroženy zánikem i teď?
33:06 Vznik a pokračování projektu
40:01 Co vedlo k myšlence projektu zaniklých sídel?

Rádi byste se zapojili do výzkumu zaniklých sídel? Kontaktuje Hanu Vavrouchovou, hana.vavrouchova@mendelu.cz.