Organizační struktura fakulty

Děkan
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Proděkan pro strategii, rozvoj a informační systémy
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení
doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.

Proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Proděkanka pro kvalitu a personální rozvoj
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Tajemnice fakulty
Ing. Jacqueline Vacková