Aktuální informace

V době úředních hodin ti na studijním oddělení vydá potvrzení o studiu přítomná studijní referentka. Přednostně prosím využívej elektronické potvrzeni o studiu – návod najdeš v sekci Potvrzení o studiu.

Veškeré žádosti zasílej prostřednictvím Kontaktního centra (neplatí pro Ph.D. studenty).

Veškeré dokumenty v papírové podobě a přihlášky ke studiu v době nepřítomnosti dané studijní referentky vhazuj prosím do schránky před vstupem na studijní oddělení.

V sekci Závěrečné práce najdeš aktualizovaný seznam témat pro bakalářské a diplomové práce, tato témata nabízejí přímo spolupracující firmy.

Aktuálně podle typu studia

Bc. a NMgr. studenti

 • E-zápisy do ZS 2023/2024 jsou v termínu 1. až 10. 9. 2023. Všechny informace najdeš na stránce E-zápis.

Všechny informace najdeš na stránce Pozápisové změny.

Všechny informace najdeš na stránce Kontaktní centrum a ostatní žádosti.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis.

Všechny informace najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Všechny informace najdeš na stránce Potvrzení o studiu.

Úřední hodiny včetně aktuálních změn provozu najdeš na stránce studijního oddělení.

Jak zaplatit?

 • V Portálu studenta (UIS) v aplikaci Objednávky si vytvoříš objednávku revalidační známky. Její cena je 300 Kč.
 • Vytvořené rozhodnutí o platbě uhradíš bankovním převodem nebo přes platební bránu dle uvedených údajů (je nutno zadat přesnou částku, jinak platba nebude spárována).

Kde vyzvednout?

 • Známku si vyzvedneš až po provedení zápisu do ZS 2023/2024 a po potvrzení přijetí platby (v UIS).
 • Vyzvednutí u Kateřiny Dubšové, BA (dveře N1038), děkanát AF, budova C.
DENčas
úterý 5. 9. 20239:30 – 10:30
středa 6. 9. 20239:30 – 10:30
čtvrtek 7. 9. 20239:30 – 10:30
úterý 12. 9. 20239:45 – 12:00
středa 13. 9. 20239:45 – 12:00 a 12:45 – 14:00
čtvrtek 14. 9. 20239:45 – 12:00
úterý 19. 9. 20239:45 – 12:00
středa 20. 9. 20239:45 – 12:00 a 12:45 – 14:00
čtvrtek 21. 9. 20239:45 – 12:00
pondělí 25. 9. 20239:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00
úterý 26. 9. 20239:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00
středa 27. 9. 20239:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00
 • Případně je vyzvednutí možné v době úředních hodin po dohodě s příslušnou studijní referentkou.
 • Od 3. 10. 2023 budou prodlužovací známky k vyzvednutí v době úředních hodin u příslušné studijní referentky.
 • Více informací na stránce o ISIC kartě.
 • Hodnocení praxe vyplňuj průběžně, nejpozději do 10. 9. 2023.
 • Pokyny najdeš na stránce Praxe.
 • Informace podají studijní referentky Bc. a NMgr. studia, agenda rozdělena dle studijních programů a specializací
 • Zápočty jsou zadávány v pravidelných intervalech, nikoliv každý den
 • Úvodní den do studia pro studenty 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia se bude konat v pátek 22. 9. 2023.       
 • Upozorňujeme, že harmonogram a rozdělení podle specializací je nutné respektovat, kapacita posluchárny je omezená.
 • Studenti kombinované formy studia: po ukončení programu následuje výuka dle rozvrhu.
 • Studijní oddělení bude celý den uzavřeno.
 • Objednané a zaplacené přes e-návratku budou studentům karty předány po předložení občanského průkazu na Úvodním dni v pátek 22. 9. 2023.
 • Student si dodatečně může sám vytvořit objednávku ISIC karty (prezenční forma studia) nebo průkazu studenta (kombinovaná forma studia) v Portálu studenta (UIS) v aplikaci Objednávky.
 • Případné nesrovnalosti bude řešit Ing. David Přecechtěl (dveře N1031 a N1032) ve dnech 25. až 27. 9. 2023 od 9.00 do 11.30 a od 12.00 do 14.00 hodin.
 • Imatrikulace pro studenty 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia se bude konat v pátek 27. 10. 2023.     
 • Harmonogram bude doplněn.
 • Možnost podat si žádost o ubytovací a prospěchové stipendium.
 • Více informací najdeš na stránce Žádosti o stipendia.
 • Informace podá studijní referentka Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková. Studenti vyjíždějící v ZS 2023/2024 do zahraničí si odeberou všechny předměty a požádají e-mailem příslušnou studijní referentku o zápis do semestru bez předmětů.

Speciální podmínky pro přijímání studentů do náhradních bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů při zániku akreditace studijního programu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (pozn. studenti, kterých se informace týká, byli informováni příslušnými studijními proděkany).

Ph.D. studenti

MendelNet 2023

Konference Ph.D. studentů – MendelNet se blíží. Registrace končí 30. září 2023.
Registrační formulář: zde.
Více informací: af.mendelu.cz/konference-mendelnet.

Aktuality

Vážené studentky a vážení studenti,

v závěru ak. roku 2022/2023 zasíláme důležité informace a termíny, čtěte prosím pozorně:

Bc. Alena Martauzová podá informace k zápisům do všech ročníků a k žádostem podávanými studenty 1.–3. ročníku:

 • do 31. 7. 2023 – termín splnění studijních povinností doktorského studia v ak. roce 2022/2023,
 • do 31. 7. 2023 – termín odevzdání žádostí o změnu ISP,
 • do 31. 8. 2023 – termín vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia školitelem a schválen příslušnou oborovou radou,
 • termíny zápisů do dalšího ročníku budou zveřejněny na af.mendelu.cz/student/aktualne-pro-studenty/, zápisy všech ročníků bude realizovat Bc. Alena Martauzová,
 • úřední hodiny budou z důvodu řádné dovolené zrušeny 2. a 9. 8. 2023.

Ing. Lucie Melišová, Ph.D. Ing. Šárka Starobová, Ph.D. podá informace studentům posledního ročníku studia o maximální době studia, přerušení studia po ukončení standardní doby studia, prodloužení přerušení, SDZ a obhajobách, speciálních podmínkách pro přijímání studentů do náhradních doktorských studijních programů při zániku akreditace studijního programu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (podávání přihlášek v době od 21. 8. 2023 do 11. 12. 2023):

 • kompletní žádosti je nutné dodat nejpozději do 18. 8. 2023 včetně,
 • úřední hodiny budou z důvodu řádné dovolené zrušeny 2. 8. 2023.

Důležité odkazy na webových stránkách fakulty:

Vzhledem k tomu, že od ak. roku 2023/2024 bude úprava SZŘ a budou se měnit podmínky doktorského studia, doporučujeme uvedené termíny respektovat.

Studijní oddělení AF

V době nepřítomnosti příslušné studijní referentky je možné všechny dokumenty v papírové podobě vložit do schránky při vstupu na děkanát (budova C).

Speciální podmínky pro přijímání studentů do náhradních bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů při zániku akreditace studijního programu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (pozn. informace podají příslušné studijní referentky).

Aktuálně vyhlášené podmínky motivačního stipendia pro studenty doktorského studia

Nařízení děkana č.2/2023 Mimořádné motivační stipendium (účinné od 2.6.2023)

Metodický pokyn děkana 1/2023 Podmínky a kritéria motivačního stipendia doktorského studia 2023

Aktuální oznámení

Přestup do nově akreditovaného studijního programu

V případě zájmu o přestup do nově akreditovaného studijního programu kontaktujte, prosím, studijní referentku Bc. Alenu Martauzovou.
Více informací k nově akreditovaným studijním programům najdete v sekci Studijní programy pro doktorské studium.

Aktuálně z Odboru pro podporu tvůrčí činnosti

Informace ze zahraničního oddělení