Aktuální informace

V době úředních hodin ti na studijním oddělení vydá potvrzení o studiu přítomná studijní referentka. Přednostně prosím využívej elektronické potvrzeni o studiu – návod najdeš v sekci Potvrzení o studiu.

Veškeré žádosti zasílej prostřednictvím Kontaktního centra (neplatí pro Ph.D. studenty).

Veškeré dokumenty v papírové podobě a přihlášky ke studiu v době nepřítomnosti dané studijní referentky vhazuj prosím do schránky před vstupem na studijní oddělení.

V sekci Závěrečné práce najdeš aktualizovaný seznam témat pro bakalářské a diplomové práce, tato témata nabízejí přímo spolupracující firmy.

Důležitou součástí studijního plánu je povinný předmět Praxe.

Během akademického roku můžeš potřebovat kontaktovat pracovníky IT a technické podpory nebo návody, které pro studenty připravili.

Nezapomeň sledovat Informace zahraničního oddělení.

Aktuálně podle typu studia

Bc. a NMgr. studenti

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis v sekci Co dělat, když nemáš splněny podmínky pro postup do dalšího semestru?

Všechny informace najdeš na stránce Kontaktní centrum a ostatní žádosti.

Všechny informace najdeš na stránce Pozápisové změny.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis v sekci Žádost o konzultační formu výuky.

Všechny důležité termíny pro tvoje studium najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Návod, jak získat potvrzení o studiu, najdeš na stránce Potvrzení o studiu.

Úřední hodiny včetně aktuálních změn provozu najdeš na stránce studijního oddělení.

Všechny informace o možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží najdeš na webu Zahraniční mobility.

Všechny informace najdeš na stránce Povinná praxe.

Od 20. 2. do 29. 2. 2024 si studenti v posledním semestru studia vyplní elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce v UIS, zároveň provedou volbu povinně volitelných předmětů v rámci závěrečné zkoušky.

Všechny důležité termíny najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Všechny informace k bakalářské nebo diplomové práci najdeš na stránce Závěrečné práce.

Studenti, kteří budou v roce 2024 končit studium státní závěrečnou zkouškou (3. ročník Bc. a 2. ročník NMgr. studia), si nemusí nyní podávat přihlášku k promoci pomocí aplikace v UIS. Aktuálně se počítá s účastí všech absolventů. V průběhu května 2024 budou zaslány studentům pokyny, kde bude také uvedeno, jak se může student k promoci přihlásit.

Do 4. 4. 2024 – přihláška se podává elektronicky, je nutné vložit elektronické přílohy dle pokynů v konvertované podobě.

Do 4. 4. 2024 – přihláška se podává elektronicky, v rámci studijního programu je možné podat jen jednu přihlášku. Aby se současným studentům Bc. studia na AF započítaly správně body za prospěch z Bc. studia do NMgr. studia, musí si uchazeč založit přihlášku jako stávající uživatel UIS, a to v aplikaci Moje studium.

Do 20. 5. 2024 – přihláška se podává elektronicky, nutné vložit elektronické přílohy dle pokynů.

Ph.D. studenti

Aktuality

Vážené studentky a vážení studenti,

v závěru ak. roku 2022/2023 zasíláme důležité informace a termíny, čtěte prosím pozorně:

Bc. Alena Martauzová podá informace k zápisům do všech ročníků a k žádostem podávanými studenty 1.–3. ročníku:

  • do 31. 7. 2023 – termín splnění studijních povinností doktorského studia v ak. roce 2022/2023,
  • do 31. 7. 2023 – termín odevzdání žádostí o změnu ISP,
  • do 31. 8. 2023 – termín vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia školitelem a schválen příslušnou oborovou radou,
  • termíny zápisů do dalšího ročníku budou zveřejněny na af.mendelu.cz/student/aktualne-pro-studenty/, zápisy všech ročníků bude realizovat Bc. Alena Martauzová,
  • úřední hodiny budou z důvodu řádné dovolené zrušeny 2. a 9. 8. 2023.

Ing. Lucie Melišová, Ph.D. Ing. Šárka Starobová, Ph.D. podá informace studentům posledního ročníku studia o maximální době studia, přerušení studia po ukončení standardní doby studia, prodloužení přerušení, SDZ a obhajobách, speciálních podmínkách pro přijímání studentů do náhradních doktorských studijních programů při zániku akreditace studijního programu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (podávání přihlášek v době od 21. 8. 2023 do 11. 12. 2023):

  • kompletní žádosti je nutné dodat nejpozději do 18. 8. 2023 včetně,
  • úřední hodiny budou z důvodu řádné dovolené zrušeny 2. 8. 2023.

Důležité odkazy na webových stránkách fakulty:

Vzhledem k tomu, že od ak. roku 2023/2024 bude úprava SZŘ a budou se měnit podmínky doktorského studia, doporučujeme uvedené termíny respektovat.

Studijní oddělení AF

V době nepřítomnosti příslušné studijní referentky je možné všechny dokumenty v papírové podobě vložit do schránky při vstupu na děkanát (budova C).

Speciální podmínky pro přijímání studentů do náhradních bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů při zániku akreditace studijního programu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (pozn. informace podají příslušné studijní referentky).

Aktuálně vyhlášené podmínky motivačního stipendia pro studenty doktorského studia

Nařízení děkana č.2/2023 Mimořádné motivační stipendium (účinné od 2.6.2023)

Metodický pokyn děkana 1/2023 Podmínky a kritéria motivačního stipendia doktorského studia 2023

Aktuální oznámení

Přestup do nově akreditovaného studijního programu

V případě zájmu o přestup do nově akreditovaného studijního programu kontaktujte, prosím, studijní referentku Bc. Alenu Martauzovou.
Více informací k nově akreditovaným studijním programům najdete v sekci Studijní programy pro doktorské studium.

Aktuálně z Odboru pro podporu tvůrčí činnosti

Informace ze zahraničního oddělení