Aktuální informace

V době úředních hodin ti na studijním oddělení vydá potvrzení o studiu přítomná studijní referentka. Přednostně prosím využívej elektronické potvrzeni o studiu – návod najdeš v sekci Potvrzení o studiu.

Veškeré žádosti zasílej prostřednictvím Kontaktního centra (neplatí pro Ph.D. studenty).

Veškeré dokumenty v papírové podobě a přihlášky ke studiu v době nepřítomnosti dané studijní referentky vhazuj prosím do schránky před vstupem na studijní oddělení.

V sekci Závěrečné práce najdeš aktualizovaný seznam témat pro bakalářské a diplomové práce, tato témata nabízejí přímo spolupracující firmy.

Důležitou součástí studijního plánu je povinný předmět Praxe.

Během akademického roku můžeš potřebovat kontaktovat pracovníky IT a technické podpory nebo návody, které pro studenty připravili.

Nezapomeň sledovat Informace zahraničního oddělení.

Aktuálně podle typu studia

Bc. a NMgr. studenti

Všechny důležité informace najdeš na stránce Registrace.

Všechny důležité termíny najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Všechny informace k bakalářské nebo diplomové práci najdeš na stránce Závěrečné práce.

Rozpis promocí byl přihlášeným studentům/absolventům (se zaplaceným poplatkem) odeslán e-mailem.
Absolvent/ka sám/a rozhoduje o tom, koho bude o své promoci informovat. Studijní oddělení třetí osobě tyto informace nesděluje.

  • být před státní závěrečnou zkouškou v kontaktu s tajemníkem státnicové komise,
  • nerušit hned po státnici číslo účtu, které máte evidováno v UIS, z důvodu výplat stipendií (za cenu děkana, pochvalné uznání děkana, ubytovací apod.),
  • vyčerpat peníze vložené na ISIC,
  • vypořádat případné finanční závazky vůči univerzitě (např. za poplatek za další studium),
  • nezapomenout po ukončení studia oznámit změnu na zdravotní pojišťovnu,
  • nepoužívat po ukončení studia studentskou slevu na MHD v Brně.

Ph.D. studenti

Aktuality

Aktuálně vyhlášené podmínky motivačního stipendia pro studenty doktorského studia

Nařízení děkana č. 2/2023 Mimořádné motivační stipendium (účinné od 2. 6. 2023)

Metodický pokyn děkana č. 5/2023 Podmínky a kritéria motivačního stipendia doktorského studia 2024

Oznámení

Projektové oddělení

Zahraniční oddělení

  • Všechny informace o možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží najdeš na webu Zahraniční mobility.

Kontakty