Aktuálně

Upozorňujeme studenty 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku NMgr. studia, kteří mají dle studijního plánu v letním semestru absolvovat předmět Praxe, na změnu postupu při výběru společnosti, při vyplňování smlouvy a při hodnocení praxe.

Vše bude nově administrováno přes aplikaci Portál pracovních příležitostí v UIS, kde musí být společnost nejprve zaregistrována.

Základní informace pro studenty

 • Povinný předmět Praxe je zapsán v letním semestru (u N-RYB v zimním semestru).
 • Praxe probíhají v termínu 1. června až 31. srpna (mimo N-RYB).
 • Pracoviště pro výkon praxe si student vybírá sám v Portálu pracovních příležitostí v UIS (popřípadě jsou mu doporučena pracoviště studijní referentkou).
 • Pracoviště je vybíráno dle zaměření studijního programu/specializace. Upozorňujeme, že povinnou praxi nelze absolvovat na odborných ústavech univerzity.
 • Pracovní příležitosti pro absolvování praxe lze hledat také na stránkách AgroContact.cz.
 • POZOR: Pokud student chce vykonávat praxi u zahraniční společnosti (tedy mimo Českou republiku nebo Slovenskou republiku), je zapotřebí řešit praxi formou ZAHRANIČNÍ STÁŽE.
únor, březen, duben
Student vybírá a kontaktuje pracoviště, kde by mohl absolvovat praxi.
14. dubnaPoslední termín pro dodání smluv referentce na studijní oddělení AF.
Smlouvy již musí být studentem vyplněné a podepsané pracovištěm.
15. květnaFakulta rozešle smlouvy pracovištím, dle aktuální situace i studentům.
V případě příznivé situace si studenti podepsané smlouvy vyzvednou v úřední hodiny na studijním oddělení.
1. června – 31. srpna
Doba absolvování praxe (mimo N-RYB).
10. záříNejzazší datum pro vložení podkladů z absolvované praxe do Portálu praxí.
Po tomto datu nebude zápočet udělen.
KÓD PROGRAMUNÁZEV PROGRAMUDÉLKA PRAXE
B-AEGAgroekologie2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-ATEAplikovaná technika2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-FYTFytotechnika2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-MBIMolekulární biologie a biotechnologie2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-PZEProfesní zemědělství *** (nutné vyplnit Deník provozní praxe, viz níže)4 týdny praxe (20 pracovních dní)
B-TPOTechnologie potravin2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-ZINZemědělské inženýrství2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-ZOTZootechnika2 týdny praxe (10 pracovních dní)

*** Deník provozní praxe (ke stažení)

KÓD PROGRAMUNÁZEV PROGRAMUDÉLKA PRAXE
N-AEGAgroekologie4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-FYTFytotechnika4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-KRMKrmivářství4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-MBIMolekulární biologie a biotechnologie4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-OHOOdpadové hospodářství4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-PTEProvoz techniky4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-PVCPotravinářství a výživa člověka4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-PZEProfesní zemědělství6 týdnů praxe (30 pracovních dní)
N-RLERostlinolékařství4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-RYBRybářství a hydrobiologie6 týdnů praxe (30 pracovních dní)
N-TZOTechnické znalectví a oceňování4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-ZOTZootechnika4 týdny praxe (20 pracovních dní)

Student může předmět PRAXE v odpovídajícím rozsahu na základě žádosti podané v Kontaktním centru vykonat:

 • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
 • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní navrhovaný termín konání praxe, oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.
 • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 • Zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.
 • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
 • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.
 • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 • Zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.
 • Student podává žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS, vč. scanu živnostenského listu nebo scanu výpisu z obchodního rejstříku.
 • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.
 • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí.
 • Studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost udělen zápočet.

 • Student má již s firmou podepsanou např. pracovní smlouvu, DPČ, DPP.
 • Práce/brigáda je vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
 • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
 • Student v odůvodnění žádosti upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy a formou přílohy přiloží scan smlouvy s firmou a potvrzení od firmy o počtu odpracovaných dnů/hodin v minimální výši délky povinné praxe.
 • Vše je postoupeno ke schválení proděkanovi pro vzdělávací činnost.
 • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 • Zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.
 • Student měl s firmou podepsanou pracovní smlouvu, DPČ, DPP.
 • Práce/brigáda byla vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
 • Práce/brigáda byla vykonávána v době po zápisu do studijního programu, ve kterém chce student povinnou praxi uznat.
 • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
 • Student v odůvodnění žádosti upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy a formou přílohy doloží scan smlouvy s firmou a potvrzení od firmy o počtu odpracovaných dnů/hodin v minimální výši délky povinné praxe.
 • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 • Studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro studijní činnost udělen zápočet.
 • Před absolvováním stáže student podá ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI absolvovat povinnou praxi formou zahraniční stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS(000_Z: Obecná žádost)
  • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní navrhovaný termín konání praxe, oblast podnikání nebo zaměření instituce, návrh náplně práce a doloží sken schváleného dokumentu „Traineeship agreement“.
 • Zahraniční stáž musí být vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.  
 • Zahraniční stáž musí být vykonávána v době po zápisu do studijního programu, ve kterém chce student povinnou praxi uznat.  
 • Žádost je schvalovaná proděkanem pro vzdělávací činnost.
 • Po absolvování stáže student podá ŽÁDOST O UZNÁNÍ povinné praxe formou zahraniční stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UI(000_Z: Obecná žádost)
  • Student v žádosti formou přílohy znovu doloží sken schváleného dokumentu „Traineeship agreement“ a také sken zaměstnavatelem potvrzeného dokumentu „Traineeship Certificate“ (v obou dokumentech je uveden počet odpracovaných dnů/hodin).
 • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.  
 • Studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost udělen zápočet.

Portál pracovních příležitostí

V semestru, ve kterém musí student vykonat odbornou praxi, si registruje a následně zapíše příslušný předmět Praxe.

Svoji praxi spravuje student v Portálu studenta v aplikaci Portál pracovních příležitostí.

V případě dotazů souladu praxe a zaměření studijního programu se student může obrátit na studijní referentku pro praxe nebo na garanta studijního programu (v případě odborných dotazů).

V případě dotazů k novému postupu přihlášení na praxi v aplikaci Portál pracovních příležitostí v UIS se student může obrátit na studijní referentku pro praxe nebo na správce Portálu pracovních příležitostí.

Student se na praxi může přihlásit dvěma způsoby:
 1. 1. může si vybrat z nabídky nabízených praxí v Portálu pracovních příležitostí: Portál studenta → Portál pracovních příležitostí 
   student vybere nabídku a potvrdí „Odeslat přihlášku na praxi“,
 2. 2. může požádat svou domluvenou společnost o registraci v Portálu pracovních příležitostí
   (pokud ji nebo danou pozici v nabídce nevidí a dále pak bude pokračovat stejně jako v bodu 1).
Průběh a ukončení praxe:
 1. Po přihlášení studenta k nabídce praxe:
  • jej společnost schválí v Portálu pracovních příležitostí, 
  • ostatní studenty zamítne.
 2. Student si může v Portálu pracovních příležitostí (pod linkem Nastavení):
  • vytvořit vlastní poptávku po praxi v UIS zaměřenou na konkrétní odbornou oblast a region,
  • nastavit a vyplnit svůj životopis (pokud chce společnost z nabídky zaujmout nebo zvýšit pravděpodobnost svého výběru ze strany již registrovaných společností v Portálu pracovních příležitostí)
 3. Před začátkem praxe:
  • Je třeba zajistit vyhotovení smlouvy o praxi ve třech vyhotoveních.
  • Tisk smlouvy se nabízí společnosti v Portálu pracovních příležitostí.
  • Společnost vytiskne smlouvu ve třech vyhotoveních a za svou stranu podepíše.
  • Tato vyhotovení předá studentovi, který všechna tři vyhotovení (společností a studentem podepsané) smlouvy dodá na agendu praxí na studijním oddělení fakulty.
  • Po podpisu smlouvy děkanem fakulty bude student vyzván k převzetí dvou vyhotovení všemi stranami podepsaných smluv.
  • Jedno vyhotovení je pro studenta a jedno vyhotovení student předá společnosti. 
 4. Pro řádné ukončení praxe musí společnost:
  • vyplnit Hodnocení praxe studenta,
  • danou praxi následně úspěšně v UIS ukončit,
  • jen u B-PZE potvrdit v papírové podobě Deník provozní praxe.
 5. Student může vyplnit svoje hodnocení teprve až poté, co společnost ÚSPĚŠNĚ UKONČÍ PRAXI!
 6. Zápočet získá student:
  • poté, co společnost vyplní hodnocení a úspěšně ukončí jeho praxi v UIS,
  • poté, co student vyplní hodnocení praxe v UIS,
  • jen u B-PZE poté, co student odevzdá v papírové podobě Deník provozní praxe. Podepsaný a vyplněný Deník provozní praxe student odevzdá na studijní oddělení děkanátu AF Ing. Vochozkové.

Pokud společnost není registrovaná, je zapotřebí provést její REGISTRACI do Portálu pracovních příležitostí v Univerzitním informačním systému (dále jen UIS).

→ UIS (bez přihlášení) → Portál pracovních příležitostí (na stránce dole) → Registrace společnosti do portálu pracovních příležitostí.

 1. Po vyplnění základních údajů společnosti (které lze načíst ze systému ARES po zadání IČO) je nutné:
  • vyplnit údaje o kontaktní osobě (jméno a kontaktní e-mail),
  • zadat heslo, které bude kontaktní osoba používat pro přihlášení do UIS,
  • zvolit fakultu (ev. fakulty), ze které chce studenty na praxe přijímat.
 2. Po registraci musí kontaktní osoba společnosti potvrdit registraci společnosti:
  • Potvrzení dostane kontaktní osoba na kontaktní e-mail uvedený v registraci.
  • Po potvrzení proběhne schválení společnosti fakultním správcem praxí.
  • Po schválení společnosti je možné vypisovat nabídky praxí v UIS (po přihlášení do UIS).
 3. Společnost si praxe spravuje v UIS po přihlášení v sekci Portál pracovních příležitostí:
  • Novou nabídku praxe může společnost do systému přidat v záložce Nabízené praxe.
  • U nabídky nové praxe zadává společnost platnost nabídky „do“ a uvádí orientační datum nástupu.
  • Do počtu zájemců o nabídku praxe uvádí společnost maximální počet studentů, kteří mohou projevit zájem o danou nabídku praxe.
  • V případě data nástupu je vhodné nechat dostatečnou časovou rezervu na všechny potřebné administrativní kroky před začátkem praxe (počítejte minimálně se dvěma až třemi týdny).
  • Délku praxe není třeba uvádět (je individuální podle studijního programu studenta).
 4. Po zveřejnění nabídky praxe se na ni již mohou přihlašovat studenti:
  • Společnosti si z nich může vybrat nejvhodnějšího uchazeče o praxi (pod šipečkou ve sloupci Uchazeči).
  • Nevyhovující uchazeče kontaktní osoba společnosti odmítne.
 5. Schválením uchazeče o praxi se společnosti nabídne možnost tisku smlouvy o praxi.
  • Před tiskem smlouvy společnost zadá:
   • odpovídající data začátku a konce praxe studenta (Pozor: délka trvání praxe musí být dostatečná pro naplnění požadovaného počtu hodin, který se liší mezi studijními programy od 2 do 6 týdnů praxe.)
   • místo výkonu praxe.
  • Společnost vytiskne smlouvu ve třech vyhotoveních a za svou stranu podepíše.
  • Tato vyhotovení předá studentovi, který všechna tři vyhotovení (společností a studentem podepsané) smlouvy dodá na agendu praxí na studijním oddělení fakulty.
  • Po podpisu smlouvy děkanem fakulty bude student vyzván k převzetí dvou vyhotovení všemi stranami podepsaných smluv.
  • Jedno vyhotovení je pro studenta a jedno vyhotovení student předá společnosti.
 6. Po ukončení praxe studenta:
  • vyplní kontaktní osoba společnosti dotazník k hodnocení studentské praxe (Realizované praxe → Hodnocení praxe),
  • jen u B-PZE potvrdí v papírové podobě Deník provozní praxe.
 7. Po vyplnění Hodnocení praxe společnost tuto praxi UKONČÍ:
  • jako úspěšně absolvovanou,
  • nebo jako neúspěšně absolvovanou (pokud nebyly splněny podmínky praxe).
 • Každá praxe musí být evidována v Portálu pracovních příležitostí v UIS.
 • Před začátkem praxe musí být student na praxi společností potvrzen a musí být uzavřena smlouva o zajištění odborné praxe (generuje automaticky UIS v portálu pracovních příležitostí z pohledu společnosti), pokud nemá fakulta se společností uzavřenu rámcovou smlouvu o praxi (informaci poskytne referent praxí).
 • Pokud je student u společnosti zaměstnán, lze smlouvu o zajištění odborné praxe nahradit ověřenou kopií pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kde je uveden rozsah vykonávané pracovní činnosti (termín od do a počet hodin) – více informace výše – Zvláštní případy a výjimky.
 • Po skončení praxe zástupce společnosti a následně i student vyplní Formulář hodnocení praxe (vyplňuje se v UIS u příslušné praxe v Portálu pracovních příležitostí). Jen u B-PZE potvrdí v papírové podobě Deník provozní praxe. Podepsaný a vyplněný Deník provozní praxe student odevzdá na studijní oddělení děkanátu AF studijní referentce Haně Kališové. 
 • POZORStudent nemůže zadat hodnocení, dokud hodnocení praxe nevyplnila společnost a praxi neuzavřela jako úspěšně absolvovanou.
 • Student dotazník vyplňuje v Portálu pracovních příležitostí v UIS.
 • Po řádném dokončení administrativního procesu bude studentovi udělen zápočet z příslušného předmětu odborné praxe.

Praxe formou zahraniční stáže

Student může předmět Praxe v odpovídajícím rozsahu vykonat i v rámci zahraniční stáže – více informací ZDE.

 • Před absolvováním stáže student podá ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI absolvovat povinnou praxi formou zahraniční stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS(000_Z: Obecná žádost)
  • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní navrhovaný termín konání praxe, oblast podnikání nebo zaměření instituce, návrh náplně práce a doloží sken schváleného dokumentu „Traineeship agreement“.
 • Zahraniční stáž musí být vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.  
 • Zahraniční stáž musí být vykonávána v době po zápisu do studijního programu, ve kterém chce student povinnou praxi uznat.  
 • Žádost je schvalovaná proděkanem pro vzdělávací činnost.
 • Po absolvování stáže student podá ŽÁDOST O UZNÁNÍ povinné praxe formou zahraniční stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UI(000_Z: Obecná žádost)
  • Student v žádosti formou přílohy znovu doloží sken schváleného dokumentu „Traineeship agreement“ a také sken zaměstnavatelem potvrzeného dokumentu „Traineeship Certificate“ (v obou dokumentech je uveden počet odpracovaných dnů/hodin).
 • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.  
 • Studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost udělen zápočet.

Kontakty

V případě dotazů k praxím kontaktujte svou příslušnou studijní referentku.