Jak získám potvrzení o studiu?

  • S návštěvou na studijním oddělení:
    • Potvrzení o studiu ti vydá studijní referentka příslušného studijního programu/oboru/specializace v době úředních hodin. Potvrzení v papírové podobě je doplněno razítkem a podpisem příslušné studijní referentky a je zdarma.
  • Bez návštěvy studijního oddělení:
    • Některá potvrzení si můžeš generovat z UIS po přihlášení do aplikace Osobní administrativa → Moje studium → Portál studenta → Tisk elektronického potvrzení.
    • Do úložiště dokumentů se ti vygeneruje potvrzení o studiu v PDF opatřené elektronickou pečetí a časovým razítkem. Toto potvrzení není určeno k tisku a neobsahuje razítko a podpis. Potvrzení můžeš poslat JEN e-mailem, např. na úřad.
  • UPOZORŇUJEME, že potvrzení o studiu lze vystavit až po provedení e-zápisu do dalšího semestru nebo v jeho průběhu.