Zahraniční mobility

Tyto stránky nabízí pouze doplňující informace specifické pro studenty Agronomické fakulty.

Všechny informace týkající se výjezdu hledej primárně na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů a  internacionalizace MENDELU.

Chceš být vždy u zdroje informací? Přihlas se k Odběru novinek pro Zahraniční stáže a studium. V UIS záložce Osobní management zvol Odběr novinek a vyber Zahraniční stáže a studium.

Navštiv také Facebook zahraničního oddělení Agronomické fakulty.

Referát pro zahraniční mobility

Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková
Odborná administrativní pracovnice pro zahraniční agendu
Děkanát AF, budova C – přízemí

Contact person
doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci


Department coordinator

Důležité termíny

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍStudijní pobytyStáže
ERASMUS+prosinec-leden
květen
prosinec-leden
duben
květen
Mimoevropské mobilityprosinec-leden
květen
prosinec-leden
květen
CEEPUSčerven pro ZSříjen pro LS

Aktuálně / Dokumenty a informace

 • Transcript of records
 • Confirmation of study period / Traineeship certificate

Studijní pobyty – informace pro studenty AF

Zahraniční stáže – informace pro studenty AF

 • Zahraniční stáž si můžeš nechat uznat jako povinnou praxi
  • O uznání předmětu Praxe (bakalářská, diplomová, provozní) můžeš požádat:
   • bezprostředně po absolvování zahraniční stáže
   • prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v UIS (Osobní administrativa -> Portál studenta -> Kontaktní centrum -> Hledám řešení -> Žádost 000_Z: Obecná žádost)
   • předmět Praxe může být uznán i v jiném období (semestru), než je stanoveno studijním plánem daného programu/specializace
  • Další postup schválení žádosti:
   • kontrola absolvovaní stáže referentkou pro mezinárodní vztahy
   • schválení uznání předmětu příslušným proděkanem pro vzdělávací činnost
   • udělení zápočtu studijní referentkou pro praxe
 • U programu ERASMUS+ je nutné mít do výběrového řízení akceptační dopis
  • toto není povinnost u mimoevropského řízení
 • Dvouměsíční stáž je hodnocena 4ECTS
  • pokud nemáš po jejím absolvování dostatek kreditů pro postup, podáváte žádost proděkanovi o zápis do semestru bez dostatečného počtu kreditů z důvodu zahraniční stáže.

Zahraniční mobility MENDELU