Zápis do 1. ročníku Ph.D. studia a seminář Úvod do doktorského studia

Kdy: 14. 9. 2023 v 9.00 hod.
Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02

K zápisu se dostavte přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. Vaše osobní účast na zápisu je nutná.

Od 12.00 hod. bude následovat seminář „Úvod do doktorského studia“ – pro studenty 1. ročníku účast povinná. Program bude trvat cca do 16.00 hod.

Dokumenty a informace k zápisu

Co s sebou k zápisu do 1. ročníku Ph.D. studia?

 1. platný občanský průkaz nebo pas,
 2. doklad o ukončeném magisterském vzdělání (bez uvedeného dokladu nebudete zapsán/a do studia):
  • uchazeč, který získal vzdělání v České nebo Slovenské republice, doloží úředně ověřenou kopii magisterského diplomu
   (letošní absolventi AF MENDELU kopii diplomu nemusí dokládat)
  • uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí, dokládá:
   • úředně ověřenou kopii zahraničního diplomu,
   • ověřený překlad diplomu provedený soudním překladatelem,
   • úředně ověřenou kopii Nostrifikační doložky o uznání vysokoškolského vzdělání v ČR, případně Rozhodnutí o kladném posouzení zahraničního vzdělání,
 3. podepsané Poučení studentů o BOZP,
 4. podepsaný Souhlas studenta se zpracováním a uveřejňováním osobních údajů,
 5. tiskopisy k potvrzení – průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.,
 6. psací potřeby.