Zápisy do 1. ročníku Ph.D. studia (2. kolo)

Kdy: 4. 1. 2023

Zápisy do 1. ročníku Ph.D. studia (1. kolo) a seminář Úvod do doktorského studia

Kdy: 15. 9. 2022 v 9.00 hod.

Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02

K zápisu se dostavte přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. Vaše osobní účast na zápisu je nutná.

Od 12.00 hod. bude následovat seminář „Úvod do doktorského studia“pro studenty 1. ročníku účast povinná.

Program bude trvat cca do 16.00 hod. Podrobné informace k semináři najdete v pozvánce (ke stažení).

Dokumenty a informace k zápisu

Co s sebou k zápisu do 1. ročníku Ph.D. studia?

  1. platný občanský průkaz nebo pas,
  1. úředně ověřenou kopii diplomu magisterského navazujícího studia – pokud jste již neodevzdal/a/ současně s přihláškou (bez uvedeného dokladu nebudete zapsán/a/ do studia). Letošní absolventi AF MENDELU nemusí dokládat kopii diplomu.
  2. podepsané Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  3. podepsaný Souhlas s využitím osobních dat,
  4. tiskopisy k potvrzení – průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.,
  5. psací potřeby.