Harmonogram výuky na AF v akademickém roce 2022 / 2023

Akademický rok 2022 / 20231. 9. 2022 – 31. 8. 2023
Zimní semestr 2022 / 20231. 9. 2022 – 12. 2. 2023
Možnost provádět změny v e-zápisu na ZS 2022/2023do 25. 9. 2022
Úvod do studia pro 1. ročníky16. 9. 2022
Rozvrhovaná výuka v ZS 2022 / 202319. 9. 2022 – 9. 12. 2022 (výuka pro kombi studium začíná 16. 9. 2022)
Imatrikulace studentů 1. ročníků14. 10. 2022
Registrace předmětů na LS 2022 / 20232. 12. – 18. 12. 2022
Zkouškové období v ZS 2022 / 202319. 12. 2022 – 3. 2. 2023
Letní semestr 2022 / 202313. 2. 2023 – 31. 8. 2023
E-zápisy na LS 2022 / 20233. 2. – 10. 2. 2023 (změny do 19. 2. 2023)
Rozvrhovaná výuka v LS 2022 / 202313. 2. 2023 – 5. 5. 2023 (výuka pro kombi studium začíná 10. 2. 2023)
Zkouškové období v LS 2022 / 202315. 5. – 7. 7. 2023
Registrace na ZS 2023 / 202426. 5. – 11. 6. 2023

NAŘÍZENÍ DĚKANA 1/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 na Agronomické fakultě MENDELU

Grafické znázornění harmonogramu akademického roku 2022/2023 na Agronomické fakultě MENDELU

Grafické znázornění harmonogramu akademického roku 2021/2022 na Agronomické fakultě MENDELU

Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia AR 2021/2022

Výběr volitelných předmětů SZZ15. 2. – 24. 2. 2022
Vložení závěrečných prací do UIS21. 4. 2022
Odevzdání závěrečných prací na ústav12. 5. 2022
Přijímací zkouška do NMgr. studia17. 5. 2022
Odevzdání závěrečných prací na děkanát20. 5. 2022
Státnice bakalářů6. 6. – 9. 6. 2022
Zápis do NMgr. studia, pro končící studenty AF14. 7. – 15. 7. 2022
Promoce bakalářů27. 6. – 29. 6. 2022
* Ukončení zkouškového období pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia: 20. 5. 2022.

Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia AR 2021/2022

Výběr volitelných předmětů SZZ15. 2. – 24. 2. 2022
Vložení závěrečných prací do UIS21. 4. 2022
Odevzdání závěrečných prací na ústav5. 5. 2022
Odevzdání závěrečných prací na děkanát13. 5. 2022
Státnice magistrů30. 5. – 2. 6. 2022
Promoce magistrů13. 6. – 15. 6. 2022
Přijímací zkoušky do doktorského studia22. 6. 2022
Zápis do Ph.D. studia15.9.2022
* Ukončení zkouškového období pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia: 13. 5. 2022.