Harmonogram výuky na AF v akademickém roce 2022/2023

Akademický rok 2022 / 20231. 9. 2022 – 31. 8. 2023
Zimní semestr 2022 / 20231. 9. 2022 – 12. 2. 2023
Možnost provádět změny v e-zápisu na ZS 2022/2023do 25. 9. 2022
Úvod do studia pro 1. ročníky16. 9. 2022
Rozvrhovaná výuka v ZS 2022 / 202319. 9. 2022 – 9. 12. 2022 (výuka pro kombi studium začíná 16. 9. 2022)
Imatrikulace studentů 1. ročníků14. 10. 2022
Registrace předmětů na LS 2022 / 20232. 12. – 18. 12. 2022
Zkouškové období v ZS 2022 / 202319. 12. 2022 – 3. 2. 2023
Letní semestr 2022 / 202313. 2. 2023 – 31. 8. 2023
E-zápisy na LS 2022 / 20233. 2. – 10. 2. 2023 (změny do 19. 2. 2023)
Rozvrhovaná výuka v LS 2022 / 202313. 2. 2023 – 5. 5. 2023 (výuka pro kombi studium začíná 10. 2. 2023)
Zkouškové období v LS 2022 / 202315. 5. – 7. 7. 2023
Registrace na ZS 2023 / 202426. 5. – 11. 6. 2023

NAŘÍZENÍ DĚKANA 1/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 na Agronomické fakultě MENDELU

Grafické znázornění harmonogramu akademického roku 2022/2023 na Agronomické fakultě MENDELU

Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia AR 2022/2023

Přihlášení k SZZ a výběr povinně volitelných předmětů SZZ14. 2. – 23. 2. 2023
Vložení bakalářských prací do UISdo 26. 4. 2023
Odevzdání bakalářských prací na garantující ústavdo 11. 5. 2023
Přijímací zkouška do NMgr. studia16. 5. 2023
Odevzdání bakalářských prací na děkanát AF19. 5. 2023
Příprava na SZZ22. 4. – 2. 5. 2023
Odhlášení od SZZdo 23. 5. 2023
Registrace předmětů pro ZS 2023/2024 do NMgr. studia26. 5. – 11. 6. 2023
Státnice bakalářů5. 6. – 9. 6. 2023
Promoce bakalářů26. 6. – 28. 6. 2023
Zápis do NMgr. studia14. – 15. 7. 2023
Opravný termín SZZ12. 9. 2023
* Zkouškové období pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia: 24. 4.-19. 5. 2023

Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia AR 2022/2023

Přihlášení k SZZ a výběr volitelných předmětů SZZ14. 2. – 23. 2. 2023
Vložení diplomových prací do UISdo 19. 4. 2023
Odevzdání diplomových prací na garantující ústavdo 4. 5. 2023
Odevzdání diplomových prací na děkanát AF12. 5. 2023
Příprava na SZZ15. – 26. 5. 2023
Odhlášení od SZZdo 16. 5. 2023
Státnice magistrů29. 5. – 2. 6. 2023
Promoce magistrů12. 6. – 14. 6. 2023
Přijímací zkoušky do doktorského studia21. 6. 2023
Opravný termín SZZ12. 9. 2023
*Zkouškové období pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia: 24. 4.-12. 5. 2023