Název souboruDatum dokumentuModifikace
(2022/1) Metodický pokyn děkana - Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu AP AF MENDELU dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 7.4.2022 7.4.2022 11:56:56
(2021/5) NAŘÍZENÍ DĚKANA 5/2021 - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie 17.12.2021 11.4.2022 09:05:30
(2021/5) NAŘÍZENÍ DĚKANA 5/2021 - AKTUALIZACE - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie - 1.změna - účinné od 1. 4. 2022 1.4.2022 7.4.2022 12:00:25
(2021/4) NAŘÍZENÍ DĚKANA 4/2021 o požadavcích na bakalářské a diplomové práce na Agronomické fakultě 23.11.2021 7.4.2022 11:59:42
(2021/3) NAŘÍZENÍ DĚKANA 3 / 2021 o požadavcích na vedoucí a oponenty kvalifikačních prací 21.6.2021 7.4.2022 11:58:41
(2021/02) Nařízení děkana AF č. 2/2021 o ověřování znalostí studentů Agronomické fakulty v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v letním semestru 2020/2021 26.4.2021 26.4.2021 18:24:28
(2021/01) Nařízení děkana AF č. 1/2021 - Ověřování znalostí studentů Agronomické fakulty v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 12.1.2021 12.1.2021 12:18:22
(2021/01) Metodický pokyn děkana - Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 16.6.2021 3.11.2021 13:57:34
(2020/01) Nařízení děkana AF č. 1/2020 - Struktura a ceník služeb Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat 4.11.2020 4.11.2020 08:37:40
(2020/01) Metodický pokyn děkana - Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 27.4.2020 2.11.2021 10:45:58
(2019/03) Nařízení děkana AF č. 3/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu výživy zvířat a pícninářství 5.11.2019 5.11.2019 08:39:01
(2019/02) Směrnice děkana AF č. 2/2019 - -Implementace Mzdového předpisu Mendelovy univerzity v Brně pro akademické pracovníky Agronomické fakulty 5.11.2019 5.11.2019 09:16:19
(2019/02) Nařízení děkana AF č. 2/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie 5.11.2019 5.11.2019 08:39:19
(2019/01) Směrnice děkana AF č. 1/2019 - Motivační program akademických pracovníků AF MENDELU 23.4.2019 5.12.2019 08:33:54
(2019/01) Nařízení děkana AF č. 1/2019 o požadavcích na vedoucí oponenty kvalifikačních prací 3.5.2019 3.5.2019 10:20:50
(2019/01) Metodický pokyn děkana AF č. 1/2019 - Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků AF MENDELU 23.4.2019 23.4.2019 08:39:32
(2019/01) Dean's Directive 1/2019 - Motivational programme for academic workers of the Faculty of AgriSciences at Mendel University in Brno 23.4.2019 28.4.2020 15:14:55
(2018/01) Směrnice děkana AF č. 1/2018 - Statut Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 5.12.2008 15.10.2018 15:43:27
(2018/01) Nařízení děkana AF č. 1/2018 o stanovení nejvyššího počtu vedených kvalifikačních prací 16.11.2018 23.3.2021 19:19:25
(2017/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2017 - Motivační program akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 22.11.2018 22.11.2018 08:42:34
(2017/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2017 - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie pro rok 2017 11.1.2017 11.1.2017 17:01:00
(2017/01) Nařízení děkana AF č. 1/2017 o aplikaci novelizovaného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně 20.7.2017 20.7.2017 09:55:44
(2016/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2016 o podmínkách zajišťování odborných exkurzí na Ústavu technologie potravin AF MENDELU 9.6.2016 1.3.2017 11:07:58
(2016/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2016 o aplikaci vybraných ustanovení Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně 15.1.2016 11.1.2017 17:00:34
(2015/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům AF a jeho podmínky 5.8.2015 2.6.2021 11:59:50
(2015/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2015 - o podmínkách výdeje kapalného dusíku ze zásobníku AF a jeho ceně 5.5.2015 5.5.2015 14:31:29
(2014/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2014 - výplata mimořádného stipendia doktorandům za měsíc červen 2014 26.6.2014 26.6.2014 10:13:56
(2013/04) Rozhodnutí děkana AF č. 04/2013 - Stanovení výše minimálního zisku u zakázek doplňkové činnosti 4.2.2014 4.2.2014 09:58:39
(2013/01) Rozhodnutí děkana AF č. 01/2013 - o podmínkách výdeje kapalného dusíku ze zásobníku AF a jeho ceně 4.2.2014 4.2.2014 09:57:26
(2011/04/15) Vyhláška děkana AF o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendií 26.5.2014 23.4.2019 08:42:03
(2011/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2011 - k realizaci projektu CEITEC 4.2.2014 4.2.2014 09:55:52
(2008/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2008 - Výše stipendia doktorandů 4.2.2014 4.2.2014 09:54:38
(2007/03) Rozhodnutí děkana AF č. 03/2007 - Opakovaný zápis již absolvovaného předmětu 14.2.2014 14.2.2014 12:21:16
AgroContact | s námi porostete