O Akademickém senátu AF

Akademický senát AF má 21 členů. Skládá se ze 14 akademických pracovníků a 7 studentů Agronomické fakulty. Senátoři se zabývají tématy, která se týkají rozpočtu, řízení fakulty, ústavů a mohou také zastupovat zájmy studentů. Všechna jednání senátu jsou veřejná a na senátory je možné se obracet v případě návrhu, stížnosti nebo jiného problému.

Aktuální informace

V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů Akademického senátu AF MENDELU vyhlašuje jeho předseda volby do obou komor Akademického senátu Agronomické fakulty MENDELU pro období let 2023 až 2026.

Volby proběhnou elektronicky prostřednictvím aplikace Portál voliče v UIS.

Harmonogram voleb:

 • Návrhové kolo se uskuteční 17. – 23. 4. 2023. Hlasování začíná 17. dubna 2023 od 9 h a končí dne 23. dubna 2023 ve 13 h – hlasování probíhá nepřetržitě.
 • Volební kolo se uskuteční 8. – 14. 5. 2023. Hlasování začíná 8. května 2023 od 9 h a končí dne 14. května 2023 ve 13 h – hlasování probíhá nepřetržitě.

Volby se řídí Volebním a jednacím řádem AS AF MENDELU.

Vyhlášení voleb do AS AF 2023

Harmonogram zasedání v roce 2023

 • 23. ledna 2023
 • 20. února 2023
 • 20. března 2023
 • 24. dubna 2023
 • 15. května 2023
 • 19. června 2023
 • 18. září 2023
 • 16. října 2023
 • 20. listopadu 2023
 • 18. prosince 2023

Členové Akademického senátu AF

Zápisy ze zasedání a další dokumenty

Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Agronomické fakulty (15. 11. 2022)

Kandidátní listina doplňovacích voleb do studentské komory AS AF MENDELU (26. 10. 2022)

Vyhlášení doplňovacích voleb do komory studentů Akademického senátu Agronomické fakulty MENDELU (3. 10. 2022)