O Akademickém senátu AF

Akademický senát AF má 21 členů. Skládá se ze 14 akademických pracovníků a 7 studentů Agronomické fakulty. Senátoři se zabývají tématy, která se týkají rozpočtu, řízení fakulty, ústavů a mohou také zastupovat zájmy studentů. Všechna jednání senátu jsou veřejná a na senátory je možné se obracet v případě návrhu, stížnosti nebo jiného problému.

Harmonogram zasedání v roce 2023

  • 23. ledna 2023
  • 20. února 2023
  • 20. března 2023
  • 24. dubna 2023
  • 15. května 2023
  • 19. června 2023
  • 18. září 2023
  • 16. října 2023
  • 20. listopadu 2023
  • 18. prosince 2023

Členové Akademického senátu AF

Akademický senát (Agronomická fakulta)

předseda: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
místopředsedové: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D., Bc. Lenka Svobodová
tajemník: doc. Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. ÚTAD AF, ext ÚI PEF, ext ICV předseda AS AF
Bc. Johana Fabíková AF N-KRM prez [sem 3, roč 2] studentka
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. ÚCHHZ AF člen EK
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. ÚCB AF člen EK
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. ÚTP AF, ext ZF člen EK
Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. ÚCB AF místopředsedkyně AS AF
Ing. Richard Langer ICV C-SOP komb [roč 1], AF D-OSZ prez [roč 3] student / člen EK
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. ÚTP AF
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. ÚAPMV AF, ÚAK AF, ext ZF člen EK
Ing. Jan Slováček ÚTP AF, AF D-TPO-ZZM prez [roč 4] student / člen EK
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. ÚAK AF, ext ICV člen EK
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná ÚKE AF členka EK
doc. Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. ÚVZP AF tajemník AS AF
Bc. Lenka Svobodová AF N-MBI-SNMBBZ prez [sem 3, roč 2] studentka
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. ÚCB AF, ext LDF členka EK
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. ÚBFR AF předseda EK
Ing. Jan Winkler, Ph.D. ÚBFR AF, KŘ ICV
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D. ÚCB AF člen EK

Zápisy ze zasedání a další dokumenty

Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Agronomické fakulty (15. 11. 2022)

Kandidátní listina doplňovacích voleb do studentské komory AS AF MENDELU (26. 10. 2022)

Vyhlášení doplňovacích voleb do komory studentů Akademického senátu Agronomické fakulty MENDELU (3. 10. 2022)