O Akademickém senátu AF

Akademický senát AF má 21 členů. Skládá se ze 14 akademických pracovníků a 7 studentů Agronomické fakulty. Senátoři se zabývají tématy, která se týkají rozpočtu, řízení fakulty, ústavů a mohou také zastupovat zájmy studentů. Všechna jednání senátu jsou veřejná a na senátory je možné se obracet v případě návrhu, stížnosti nebo jiného problému.

Aktuální informace

VÝSLEDEK DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AS AF ZA KOMORU STUDENTŮ
Ve volebním kole ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2022 bylo odevzdáno 248 hlasovacích lístků z 2034 možných, volební účast byla tedy 12,19 %. Počet platných lístků 198.

Studentskými senátorkami a senátory jsou zvoleni:
Ing. Petra Melezínková, Lenka Svobodová, Ing. Jan Slováček

Harmonogram zasedání v roce 2022

  • 24. ledna 2022
  • 21. února 2022
  • 28. března 2022
  • 25. dubna 2022
  • 16. května 2022
  • 20. června 2022
  • 19. září 2022
  • 17. října 2022
  • 21. listopadu 2022
  • 19. prosince 2022

Členové Akademického senátu AF

Zápisy ze zasedání a další dokumenty

Zápis č. 17 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 28. března 2022 Zápis ze setkání akademické obce AF MENDELU konané dne 21. února 2022 Zápis č. 16 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. února 2022 Zápis č. 15 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 24. ledna 2022
Zápis č. 14 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. prosince 2021 Zápis z představování kandidátů na funkci děkana a mimořádného zasedání Akademického senátu AF MENDELU konaného dne 15. 11. 2021 Zápis č. 13 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 22. listopadu 2021 Zápis č. 12 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. října 2021 Zápis č. 11 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. září 2021 Zápis č. 10 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. června 2021 Zápis č. 9 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 17. května 2021 Zápis č. 8 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 26. dubna 2021 Zápis č. 7 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 22. března 2021 Zápis ze setkání akademické obce AF MENDELU konané dne 1. března 2021 Prezentace ze setkání akademické obce AF MENDELU konané dne 1. března 2021 Zápis č. 6 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 1. března 2021 Příloha k zápisu č. 5 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 25. ledna 2021 Zápis č. 5 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 25. ledna 2021 Zápis č. 4 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. prosince 2020 Zápis č. 3 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 23. listopadu 2020 Zápis č. 2 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 19. října 2020 Zápis č. 1 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. září 2020 Zápis č. 28 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 29. června 2020 Ustavující zápis AS AF MENDELU pro období 2020-2023 ze dne 16. června 2020 Zápis a výsledky volebního kola voleb do AS AF MENDELU ze dne 5.6.2020 Zápis č. 27 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. května 2020 Kandidátní listina – Studenti – Volby 2020 Kandidátní listina – Akademičtí pracovníci – Volby 2020 Zápis a výsledky návrhového kola voleb do AS AF MENDELU ze dne 15.5.2020 Zápis č. 26 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 24. února 2020 Zápis ze setkání akademické obce AF MENDELU v Brně konaného dne 24. 2. 2020 Zápis č. 25 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. ledna 2020
Zápis č. 24 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 16. prosince 2019 Zápis č. 23 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. listopadu 2019 Zápis č. 22 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. října 2019 Zápis č. 21 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 23. září 2019 Zápis č. 20 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 17. června 2019 Zápis č. 19 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. května 2019 Zápis a výsledky volebního kola do studentské komory AS AF MENDELU konaného ve dnech 24. až 26.4. 2019 Zápis č. 18 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 15. dubna 2019 Zápis č. 17 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. března 2019 Zápis ze setkání akademické obce AF MENDELU v Brně konaného dne 25. 2. 2019 Zápis č. 16 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 25. února 2019 Zápis č. 15 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 4. února 2019 Zápis č. 14 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 17. prosince 2018 Příloha k zápisu č. 13 Zápis č. 13 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 19. listopadu 2018 Zápis č. 12 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 22. října 2018 Zápis č. 11 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 24. září 2018 Zápis č. 10 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. června 2018 Zápis č. 9 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. května 2018 Zápis č. 8 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 23. dubna 2018 Zápis ze setkání akademické obce AF MENDELU v Brně konaného dne 26. 2. 2018 Zápis č. 7 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 26. února 2018 Zápis č. 6 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 18. prosince 2017 Výsledky volby kandidáta na funkci děkana Agronomické fakulty Zápis z mimořádného zasedání AS AF MENDELU konaného 4. 12. 2017 – volba děkana AF Zápis č. 5 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. listopadu 2017 Zápis č. 4 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 23. října 2017 Příloha k zápisu č.3 zasedání AS AF – Volba děkana Zápis č. 3 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 25. září 2017 Zápis č. 2 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 19. června 2017 Zápis č. 1 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 22. května 2017 Zápis č. 23 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 24. dubna 2017 Zápis č. 22 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. března 2017 Zápis č. 21 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. února 2017 Zápis ze setkání akademické obce AF MENDELU v Brně konaného dne 20.2.2017 Zápis č. 20 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 23. ledna 2017 Zápis č. 19 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 19. prosince 2016 Zápis č. 18 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. listopadu 2016 Zápis č. 17 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 24. října 2016 Zápis č. 16 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 26. září 2016 Zápis č. 15 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 20. června 2016 Zápis č. 14 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 23. května 2016 Zápis č. 13 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 25. dubna 2016 Zápis č. 12 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 21. března 2016 Zápis ze setkání akademické obce AF MENDELU v Brně konaného dne 22.2.2016 Zápis č. 11 ze zasedání AS AF MENDELU konaného 22. února 2016
Dokumenty pro projednání 20. 6. 2022 Dokumenty pro projednání 21. 2. 2022 N-TZO-K – návrh rozšíření. Dokumenty pro projednání 24. 1. 2022
Materiály k projednání dne 20. 12. 2021 Materiály k projednání dne 22. 11. 2021 Materiály k projednání dne 18. 10. 2021 Materiály k projednání dne 20. 9 .2021 Materiály k projednání dne 21. 6. 2021 Materiály k projednání dne 17. 5. 2021 Materiály k projednání dne 26. 4. 2021 Materiál k projednání dne 22. 3. 2021 Materiál k projednání dne 1. 3. 2021 Materiál k projednání AS dne 25. 1. 2021 Materiál k projednání dne 21. 12. 2020 Materiál k projednání dne 23. 11. 2020 Materiál k projednání dne 19. 10. 2020 Materiál k projednání dne 21. 9. 2020 Žádost o převod finančních prostředků Materiál k projednání dne 29. 6. 2020 Materiál k projednání dne 16. 3. 2020 Materiál k projednání dne 20. 1. 2020 Materiál k projednání dne 18. 11. 2019 Materiál k projednání dne 21. 10. 2019 Materiál k projednání dne 23. 9. 2019 Materiál k projednání dne 17. 6. 2019 Materiál k projednání dne 20. 5. 2019 Materiál k projednání dne 15.4. 2019 Materiál k projednání dne 19.11.2018 Materiál k projednání dne 22.10.2018 Materiál k projednání dne 24.9.2018 Návrh na projednání a schválení složení Disciplinární komise Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Admission Conditions for Master’s Degree Programme Accredited in English at the Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno for 2019/2020 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2019/2020 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro rok 2019/2020 Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2017 Vyhodnocení plánu realizace strategického záměru AF MENDELU pro rok 2017 Plán realizace strategického záměru AF MENDELU pro rok 2018 Jednací řád VR AF MENDELU – materiál k projednání dne 21. 5. 2018 Rozpočet výnosů a nákladů v roce 2018 – materiál k projednání dne 23.4.2018 Zásady tvorby rozpočtu AF MENDELU v roce 2018 – materiál k projednání dne 23.4.2018 Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2017 – materiál k projednání dne 23.4.2018 Rozšíření členů vědecké rady AF MENDELU o děkana PřF MU – materiál k projednání dne 23.4.2018 Změna rozpočtu AF v roce 2017 – materiál k projednání dne 20. 11. 2017 Změna rozpočtu AF v roce 2017 – materiál k projednání dne 23. 10. 2017 Materiál k projednání dne 25. 9. 2017 Výroční zpráva o činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016 – materiál k projednání dne 19. 6. 2017 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných na AF Mendelovy univerzity v Brně pro ak. rok 2018/2019 – materiál k projednání dne 19. 6. 2017 Admission Conditions for Master’s Degree Programme Accredited in English at the Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno for 2018/2019 – materiál k projednání dne 19. 6. 2017 Podmínky přijetí ke studiu v Bc. a NMgr studijních programech akreditovaných na AF Mendelovy univerzity v Brně pro ak. rok 2018/2019 – materiál k projednání dne 19. 6. 2017 Změna rozpočtu AF v roce 2017 – materiál k projednání dne 19. 6. 2017 Jednací řád Akademického senátu Agronomické fakulty MENDELU – materiál k projednání 22.5.2017 Rozpočet výnosů a nákladů v roce 2017 – materiál k projednání den 24. 4. 2017 Zásady tvorby rozpočtu AF v roce 2017 – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Vyhodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Volební řád Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Statut Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Jednací řád Vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Jednací řád Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Disciplinární řád pro studenty Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – materiál k projednání dne 24. 4. 2017 Zásady tvorby rozpočtu AF v roce 2017 – materiál k projednání dne 20.3.2017 Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2016 – materiál k projednání dne 20.3.2017 Rozhodnutí děkana č. XX/2017 o samostatném motivačním programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – materiál k projednání dne 20. 2. 2017. Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dle rozhodnutí děkana č. XX/2017 pro období od 1. 1. do 30. 11. 2017 – materiál k projednání dne 20. 2. 2017. Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení v doktorských studijních programech na AF MENDELU pro ak. rok 2016/2017 Výroční zpráva o činnosti AF za rok 2015 – vypořádání připomínek AS Výroční zpráva o činnosti AF za rok 2015 – po připomínkách senátu 21. 11. 2016 (docx) Výroční zpráva o činnosti AF za rok 2015 – po připomínkách senátu 21. 11. 2016 (pdf) Výroční zpráva o činnosti AF za rok 2015 – k projednání dne 21.11.2016 (docx) Výroční zpráva o činnosti AF za rok 2015 – k projednání dne 21.11.2016 (pdf) Změna rozpočtu AF v roce 2016 – k projednání dne 21.11.2016
Statutes of the Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno Jednací řád Akademického senátu AF MENDELU Jednací řád Vědecké rady AF MENDELU Volební řád Akademického senátu AF MENDELU Statut AF MENDELU Disciplinární řád pro studenty AF MENDELU