Harmonogram zasedání v roce 2024

  • 11. ledna 2024
  • 16. února 2024
  • 8. března 2024
  • 12. dubna 2024
  • 10. května 2024
  • 7. června 2024
  • 6. září 2024
  • 11. října 2024
  • 8. listopadu 2024
  • 6. prosince 2024

Členové Kolegia děkana AF

Zápisy ze zasedání