Harmonogram zasedání v roce 2023

  • 13. ledna 2023
  • 10. února 2023
  • 10. března 2023
  • 14. dubna 2023
  • 5. května 2023
  • 9. června 2023
  • 8. září 2023
  • 6. října 2023
  • 10. listopadu 2023
  • 8. prosince 2023

Členové Kolegia děkana AF

Žádné soubory
Žádné soubory

Zápisy ze zasedání