Aktuální informace

V době úředních hodin ti na studijním oddělení vydá potvrzení o studiu přítomná studijní referentka. Přednostně prosím využívej elektronické potvrzeni o studiu – návod najdeš v sekci Potvrzení o studiu.

Veškeré žádosti zasílej prostřednictvím Kontaktního centra.

Veškeré dokumenty v papírové podobě a přihlášky ke studiu v době nepřítomnosti dané studijní referentky vhazuj prosím do schránky před vstupem na studijní oddělení.

Aktuálně podle typu studia

Bc. studenti

ZÁPISY do 1. ročníku Bc. studia pro akademický rok 2022/2023

 • Informace o termínů SZZ budou zveřejněny 10 dnů předem v UIS (den zveřejnění a den státnice se nepočítá).
 • Student komunikuje s tajemníkem státnicové komise a je informován o:
  • termínu, hodině i místě konání SZZ,
  • průběhu konání SZZ.
  • potřebě zpracovat opravný list k závěrečné práci: 
   • Student opravný list vkládá do UIS bez podpisu a současně student studijní referentce odevzdává 2x opravný list s podpisem studenta.
   • Jestliže nebude bezprostředně po SZZ zadán opravný list v UIS a odevzdán studijní referentce, nelze ukončit studium a vytisknout diplom.
   • Formulář ke stažení ZDE.
 • Potvrzení o ukončení studia bude předáno v den promoce.
  • Jestliže se nebudeš chtít promoce zúčastnit, předání diplomu a potvrzení o ukončení studia je možné dohodnout s referentkou daného oboru předem e-mailem.
  • Předání je možné nejdříve v týdnu od 18. – 22. 7. 2022.
 • informace o přijetí do NMgr. studia a termínech zápisů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty  – ZDE
 • informace o možnosti podání přihlášky do NMgr. studia v rámci druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny – ZDE 
 • neruš hned po státnici číslo účtu, které máš evidováno v UIS z důvodu výplat stipendií (za cenu děkana, pochvalné uznání děkana, ubytovací apod.),
 • vyčerpej peníze vložené na ISIC,
 • vypořádej závazky s knihovnou – informace knihovny ZDE
 • vypořádej případné finanční závazky vůči univerzitě (např. za poplatek za další studium),
 • nezapomeň po ukončení studia oznámit změnu na zdravotní pojišťovnu,
 • nepoužívej po ukončení studia studentskou slevu na MHD v Brně.

Studijní oddělení přeje všem studentům hodně úspěchů u státnic i v dalším životě.

Vážené studentky a vážení studenti, 

promoce přihlášených studentů, kteří uhradili i poplatek za promoci bakalářského studia Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se budou konat ve dnech 27. – 28. 6. 2022 v Aule univerzity.

Podrobné informace byly zaslány na e-maily přihlášených studentů.

Současně upozorňujeme, že nesdělujeme telefonicky ani osobně informace o termínu konání promoce třetí osobě. Je v kompetenci každého absolventa, aby si pozval sám své blízké dle vlastního uvážení.

Studijní oddělení AF

Důležité termíny sleduj v Harmonogramu výuky.


NMgr. studenti

ZÁPISY do 1. ročníku NMgr. studia pro akademický rok 2022/2023

 • Informace o termínů SZZ budou zveřejněny 10 dnů předem v UIS (den zveřejnění a den státnice se nepočítá).
 • Student komunikuje s tajemníkem státnicové komise a je informován o:
  • termínu, hodině i místě konání SZZ,
  • průběhu konání SZZ,
  • potřebě zpracovat opravný list k závěrečné práci: 
   • Student opravný list vkládá do UIS bez podpisu a současně student studijní referentce odevzdává 2x opravný list s podpisem studenta
   • Jestliže nebude bezprostředně po SZZ zadán opravný list v UIS a odevzdán studijní referentce, nelze ukončit studium a vytisknout diplom.
   • Formulář ke stažení ZDE.
 • Potvrzení o ukončení studia bude předáno v den promoce
  • Jestliže se nebudeš chtít promoce zúčastnit, předání diplomu a potvrzení o ukončení studia je možné dohodnout s referentkou daného oboru předem e-mailem.
  • Předání je možné nejdříve v týdnu od 20. – 24. 6. 2022.
 • informace o možnosti podání přihlášky do doktorského studia – ZDE
 • termín podávání přihlášek prodloužen do 3. 6. 2022.
 • neruš hned po státnici číslo účtu, které máte evidováno v UIS z důvodu výplat stipendií (za cenu děkana, pochvalné uznání děkana, ubytovací apod.),
 • vyčerpej peníze vložené na ISIC,
 • vypořádej závazky s knihovnou – informace knihovny ZDE
 • vypořádej případné finanční závazky vůči univerzitě (např. za poplatek za další studium),
 • nezapomeň po ukončení studia oznámit změnu na zdravotní pojišťovnu,
 • nepoužívej po ukončení studia studentskou slevu na MHD v Brně.

Studijní oddělení přeje všem studentům hodně úspěchů u státnic i v dalším životě.

Důležité termíny sleduj v Harmonogramu výuky.


Ph.D. studenti

Termín odevzdání Výkazu pro motivační stipendium pro studenty prezenční formy Ph.D. studia je do 1. 7. 2022 – více info v sekci Stipendia v Aktualitách

Aktuální oznámení

Oznámení o konání OBH DisP OR AFR dne 21.7.2022 – Thomas Agyei Oznámení o konání OBH DisP OR ZCH dne 29.6.2022 – Atripan Mukherjee Oznámení o konání SDZ OR SPR dne 30.6.2022 – Ing. Boško, Ing. Mikušová a Ing. Straková

Přestup do nově akreditovaného studijního programu

V případě zájmu o přestup do nově akreditovaného studijního programu kontaktujte, prosím, studijní referentku Bc. Alenu Martauzovou.

Více informací k nově akreditovaným studijním programům najdete v sekci Studijní programy pro doktorské studium.