Oznámení, rozhodnutí, vyhlášky

  

 

 

Přijímací řízení

 

 

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
UM/27565/2021-1Tomáš KudláčekRozhodnutí o vyměření poplatkuAF04.01.2022
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí