Interní grantová agentura AF MENDELU

 

 

Soutěž IGA 2022 - AKTUÁLNĚ

 

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ IGA PRO ROK 2022

 

ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTŮ IGA DOPORUČENÝCH K FINANCOVÁNÍ PRO ROK 2022

 

ODBORNÉ POSUDKY NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2022

  • V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek - https://grantovesouteze.mendelu.cz) budou zpřístupněny odborné posudky návrhů projektů do grantové soutěže IGA AF MENDELU rok 2022 až po přidělení finančních prostředků jednotlivým projektům, tj. po poskytnutí finančních prostředků od MŠMT (pravděpodobně po ukončení rozpočtového provizoria).
  • Hodnotící protokol bude možné následně stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Export“ – „Hodnotící protokol – AF“.

 


 

 

  • Nová e-mailová adresa pro Vaše dotazy týkající se IGA2022: iga.af@mendelu.cz

 

Soutěž IGA 2021

 

 Individuální projekty

Týmové projekty řešené v roce 2021

Soutěž IGA 2020

 

 

Soutěž IGA 2019

 

 

Soutěž IGA 2018

 

 


Průběžné a závěrečné zprávy, podklady pro oponentní řízení projektů IGA AF MENDELU

 

 

Projekty

 

 

Výsledky soutěže IGA AF MENDELU

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí