Interní grantová agentura AF MENDELU

Soutěž IGA 2021

Soutěž IGA 2020

Soutěž IGA 2019

Soutěž IGA 2018

 

PRŮBĚŽNÉ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY, PODKLADY PRO OPONENTNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ IGA AF MENDELU:

 

PROJEKTY:

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE IGA AF MENDELU: