Vnitřní předpisy fakulty

 


Oznámení, rozhodnutí, vyhlášky

 


Přijímací řízení

 


Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
3908/2020-291Lucie HájkováRozhodnutíAF27.02.2020
2377/2020-291Alexandra Timofeevarozhodnutí o ukončení studiaAF26.02.2020
2229/2020-291Tereza PlagováOznámeníAF25.02.2020
2294/2020-291Nikita RozhdestvenskiiOznámeníAF19.02.2020
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

Výroční zprávy

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí