Vnitřní předpisy fakulty

 


Oznámení, rozhodnutí, vyhlášky

 


Přijímací řízení

 


Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
UM/7514/2021-1Hana ŽivotskáDodatek ISP - doplnění školitele specialistyAF12.04.2021
UM/7518/2021-1Hana ŽivotskáDodatek ISP - změna termínu vykonání předmětůAF12.04.2021
UM6685/2021-1Pavel PichlRozhodnutí o poplatkuAF31.03.2021
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

Výroční zprávy