Vnitřní předpisy fakulty

 


Oznámení, rozhodnutí, vyhlášky

 


Přijímací řízení

 


Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
UM/40/2021-1David TesarčíkRozhodnutí o vyměrení poplatku za studiumAF21.01.2021
UM/43/2021-1Jan ZittaRozhodnutí o poplatkuAF11.01.2021
28592/2020-291Tomáš KudláčekRozhodnutí o poplatkuAF07.01.2021
27440/2020-291Ing. David RakušanRozhodnutí o přerušení studiaAF07.01.2021
27961/2020-291Ing. Zuzana Kmeníkovározhodnutí o ukončení studiaAF05.01.2021
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

Výroční zprávy

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí