Interní grantová agentura AF MENDELU

PROJEKTY:

ZÁVĚREČNÉ OPONENTNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ IGA AF MENDELU:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE IGA AF MENDELU 2019:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE IGA AF MENDELU 2018:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE IGA AF MENDELU 2017:

ZÁPISY ZE SCHŮZE GRANTOVÉ RADY IGA AF MENDELU:

AgroContact | s námi porostete