Co, kdy, kde, proč a jak?

  • Průběh studia je vymezen právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně
  • Stanovuje přesná pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných fakultami a celoškolskými pracovišti MENDELU.
  • V případě potíží spojenými se studiem najdete pomoc u studijních referentek nebo se můžete obrátit na studentské zástupce ve fakultním nebo univerzitním senátu. Buď vám přímo sami pomohou nebo zprostředkují kontakt s osobou, která vám dokáže poradit nejlépe.
  • V e-indexu můžete sledovat hodnocení svých znalostí a sledovat svůj postup ke státnicím.
  • Můžete do něj kdykoli nahlédnout pomocí Portálu studenta na svém účtu v UIS.

Úvod do studia