O Vědecké radě AF

Ve Vědecké radě AF jsou zastoupení významní představitelé oborů, ve kterých Agronomická fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Její pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanovuje zákon a jednací řád Vědecké rady AF.

Harmonogram zasedání v roce 2023

  • 27. února 2023
  • 27. března 2023
  • 22. května 2023
  • 11. prosince 2023

Členové Vědecké rady AF

Usnesení Vědecké rady AF