Aktuality

23. až 25. 9. 2024: EFSA – 2024 Parma Summer School – Utváření budoucnosti potravinových systémů: dnešní aplikace a budoucí perspektivy umělé inteligence (deadline pro přihlášení 28. 6. 2024)

29. 8. až 27. 9. 2024: International Summer Course, Justus Liebig University Giessen (deadline pro přihlášení 15. 7. 2024)

CCE – Americký vládní program pro mladé lídry z řad absolventů Bc. a NMgr. programů (deadline pro přihlášení 2. 7. 2024)

Mexiko – studijní nebo výzkumné pobyty, 5-10 měsíců (deadline pro přihlášení 10. 6. 2024)

12. až 13. 9. 2024: Biotechnical Science PhD Days 2024, University of Zagreb Faculty of Agriculture (deadline pro přihlášení 3. 6. 2024)

Prezentace ze semináře o možnostech zahraničního studia (14. 11. 2023)
(Seminář: Přemýšlíte o studiu/práci v zahraničí?)

Podrobné informace ke všem studijním pobytům a zahraničním stážím najdeš na webu Zahraničního oddělení MENDELU.

Chceš být vždy v obraze? Sleduj Instagram Zahraničního oddělení nebo se přihlas k Odběru novinek v UIS.

Studijní pobyty

Praktické stáže

  • Zahraniční stáž si můžeš nechat uznat jako povinnou praxi
    • podrobné pokyny pro uznání předmětu Praxe (bakalářská, diplomová, provozní) najdeš na stránce Povinná praxe, v sekci Zvláštní případy praxe a výjimky.

D-ZAHRS Zahraniční stáž – 4 týdny/min. 30 dní (20 kreditů)
ZAHRS 1-4 Zahraniční stáž nad rámec povinné stáže – 5 kreditů za 1 týden/min. 5 pracovních dní (max. 20 kreditů)

Podrobné instrukce k přihláškám a administrativě: https://international.mendelu.cz/chci-vyjet/.

Postup před absolvováním zahraniční stáže:

• Prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS (000_Z: Obecná žádost) student podá žádost s přílohou Traineeship Agreement;

•dokument musí obsahovat:
-navrhovaný termín konání stáže, předběžná témata činností;
-podpis studenta a školitele a potvrzení přijímající organizace (razítko, podpis);

• zahraniční stáž musí být vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném k zaměření studijního programu;

•žádost je předána k vyřízení příslušné studijní referentce a je schvalovaná proděkanem pro zahraniční studia;

• po schválení stáže v KC má student povinnost před cestou podat návrh na vyslání: NÁVRH NA VYSLÁNÍ – POSTUP a zaplatit pojištění: Pojištění – Programme.

Po absolvování zahraniční stáže:

• Prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS (000_Z: Obecná žádost) student podá žádost s přílohou Traineeship Certificate;

• dokument musí obsahovat:
– přesný termín konání stáže, detailnější popis činností, evaluaci;
– potvrzení přijímající organizace;

• žádost o uznání stáže je předána k vyřízení příslušné studijní referentce a je schvalovaná proděkanem pro zahraniční studia;

• studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro zahraniční studia udělen zápočet/adekvátní počet kreditů dle studijního katalogu.

• Při podávání Obecné žádosti v KC – student doplňuje v textové části žádosti v Kontaktním centru důvod pro udělení výjimky neabsolvovat zahraniční stáž po dobu souvislých 4 týdnů;

• administrace stejná jako u varianty „B“;

• uznání studijní povinnosti (D-ZAHRS, stáž 4 týdny) proběhne až po splnění všech 4 týdnů prostřednictvím KC.

Kdy se přihlásit

Mobilitatermín výběrového řízenítermín výjezdu
Studijní pobyty Erasmus+11. 12. 2023 – 29. 1. 2024ZS nebo LS následujícího akademického roku
Praktické stáže Erasmus+v průběhu roku, nejméně 2 měsíce před plánovaným výjezdem
Bilaterální dohody (pobyty i stáže)11. 12. 2023 – 29. 1. 2024

1. 5. 2024 – 26. 5. 2024
zbývající část téhož kalendářního roku

následující kalendářní rok

Možnosti výjezdů na MENDELU

Studijní pobyty, praktické stáže, letní školy a konference i výzkumné pobyty pro Ph.D. studující. To vše můžeš zažít díky programům Erasmus+, Erasmus+ Kreditová mobilita, CEEPUS nebo bilaterálním dohodám.

Chci to prozkoumat

Referát pro zahraniční mobility AF MENDELU

Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková
Odborná administrativní pracovnice pro zahraniční agendu
Děkanát AF, budova C – přízemí

Contact person
doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci


Department coordinator