Sekretářka děkana

Ing. Alena Przywarová, Ph.D.
Děkanát AF, budova C – přízemí