Chci se stát členem odborů (ZO VOS AF MENDELU)

  • Je potřeba vyplnit formulář v příloze.
  • Potvrzení VOS získáte u doc. Kalhotky.
  • Po podpisu je nutno odevzdat na mzdovou účtárnu.
  • Od 1. následujícího kalendářního měsíce po odevzdání jste se stali právoplatným členem naší organizace.

Těsíme se na spolupráci!

Organizační struktura

Důležité dokumenty

Zápis z jednání výboru ZO VOS AF MENDELU dne 4. 11. 2022 Zápis z jednání výboru ZO VOS AF MENDELU dne 25. 8. 2022 Zápis z jednání výboru ZO VOS AF MENDELU dne 1. 7. 2022 Zápis z jednání výboru ZO VOS AF MENDELU ze dne 24. 5. 2022 Zápis z jednání Členské schůze ZO VOS AF MENDELU ze dne 10. 2. 2022 Zápis ze schůze výboru ZO VOS AF MENDELU ze dne 26. 1. 2022 Zápis ze schůze výboru ZO VOS AF MENDELU ze dne 7. 1. 2022
Jednací řád členské schůze ZO VOS AF MENDELU v Brně ze dne 21. 2. 2019 Prezentace_Členská schůze ZO VOS AF MENDELU ze dne 10. 2. 2022 Usnesení Členské schůze ZO VOS AF MENDELU ze dne 10. 2. 2022 Zásady hospodaření ZO VOS AF MENDELU ze dne 10. 2. 2022 Zpráva Mandátové komise z jednání Členské schůze ZO VOS AF ze dne 10. 2. 2022 Zpráva o činnosti za roky 2020 a 2021 ze dne 10. 2. 2022 Zpráva Kontrolní komise VOS za období 2020 a 2021 ze dne 31. 1. 2022 Kolektivní smlouva MENDELU_úplné znění, čj. UM278372021-1 ze dne 23. 12. 2021 Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně ze dne 15. 10. 2021 Volební řád ZO VOS AF MENDELU v Brně
Usnesení členské schůze 2020 Zásady hospodaření Usnesení členské schůze 2019 Stanovy VOS Nové úseky ZO VOS AF Výsledky voleb do výboru ZO VOS AF MENDELU 2018 Kolektivní smlouva Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. března 2018 Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně ze dne 17. dubna 2018
Zápis ZO VOS AF 20.10.2020 Zápis ZO VOS AF 18.9.2020 Zápis ZO VOS AF 19.6.2020 Konference delegátů 2020 Zápis ZO VOS AF 6.2.2020 Zápis ZO VOS AF 17.1.2020