Disciplinární komise (Agronomická fakulta)

předseda: doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
Ing. Jan Grmela, Ph.D. ÚZRHV AF
doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. ÚCB AF
Bc. Hana Popadincová AF N-RLE prez [sem 6, roč 2]
Ing. Jan Slováček ÚTP AF, AF D-TPO-ZZM prez [roč 4]

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty AF MENDELU (ze dne 17. 10. 2022)

Zápisy z jednání