Členové Disciplinární komise AF

Disciplinární řád

Zápisy z jednání

Zápis č. 1 z jednání Disciplinární komise Agronomické fakulty ze dne 28.6.2022