Disciplinární komise (Agronomická fakulta)

předseda: doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
Ing. Mgr. Marcel Bartoš AF D-AKE prez [roč 1] student – 1. ročník AF D-AKE
Ing. Jan Grmela, Ph.D. ÚZRHV AF odborný asistent ÚZRHV AF
Ing. Adam Kovál ÚTP AF, AF D-CHTP prez [roč 1] student – 1. ročník AF D-CHTP
doc. Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. ÚCHHZ AF náhradník disciplinární komise (odborný asistent – ÚCHHZ AF)
doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. ÚCB AF proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení
Bc. Ing. Dana Zálešáková AF D-VKZ prez [roč 4] náhradník disciplinární komise (studentka – 4. ročník AF D-VKZ)

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty AF MENDELU (ze dne 17. 10. 2022)

Zápisy z jednání