Galerie děkanů

Děkan

 

Proděkani

 

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

proděkan pro strategii, rozvoj a informační systémy

 

doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci

 

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení

 

doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace

 

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia

 

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.

proděkanka pro řízení kvality a lidských zdrojů

 

Tajemnice

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí