Informace budou postupně aktualizovány.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis v sekci Co dělat, když nemáš splněny podmínky pro postup do dalšího semestru?

Všechny informace najdeš na stránce Kontaktní centrum a ostatní žádosti.

Všechny informace najdeš na stránce Pozápisové změny.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis v sekci Žádost o konzultační formu výuky.

Všechny důležité termíny pro tvoje studium najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Návod, jak získat potvrzení o studiu, najdeš na stránce Potvrzení o studiu.

Úřední hodiny včetně aktuálních změn provozu najdeš na stránce studijního oddělení.

Všechny informace o možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží najdeš na webu Zahraniční mobility.

Všechny informace najdeš na stránce Povinná praxe.

Od 20. 2. do 29. 2. 2024 si studenti v posledním semestru studia vyplní elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce v UIS, zároveň provedou volbu povinně volitelných předmětů v rámci závěrečné zkoušky.

Všechny důležité termíny najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Všechny informace k bakalářské nebo diplomové práci najdeš na stránce Závěrečné práce.

Studenti, kteří budou v roce 2024 končit studium státní závěrečnou zkouškou (3. ročník Bc. a 2. ročník NMgr. studia), si nemusí nyní podávat přihlášku k promoci pomocí aplikace v UIS. Aktuálně se počítá s účastí všech absolventů. V průběhu května 2024 budou zaslány studentům pokyny, kde bude také uvedeno, jak se může student k promoci přihlásit.

Do 4. 4. 2024 – přihláška se podává elektronicky, je nutné vložit elektronické přílohy dle pokynů v konvertované podobě.

Do 4. 4. 2024 – přihláška se podává elektronicky, v rámci studijního programu je možné podat jen jednu přihlášku. Aby se současným studentům Bc. studia na AF započítaly správně body za prospěch z Bc. studia do NMgr. studia, musí si uchazeč založit přihlášku jako stávající uživatel UIS, a to v aplikaci Moje studium.

Do 20. 5. 2024 – přihláška se podává elektronicky, nutné vložit elektronické přílohy dle pokynů.