Pozápisové změny do LS, ak. rok 2023/2024

  • Po ukončení zápisů nastává období 2 týdnů pro případné změny a doplňování předmětů do studijního plánu.
  • Do 3. 3. 2024!
  • Změna zapsaných předmětů je dle Studijního a zkušebního řádu možná jen během prvních dvou týdnů výuky v semestru.
  • Bez zvoleného rozvrhového termínu a potvrzení změn v zápisech tlačítkem dole na stránce tě vyučující neuvidí zapsaného do daného předmětu a budeš mít problém s udělením zápočtu či povolením zkoušky.
  • Neodebírej ale předmět, pokud není jen místo ve cvičení nebo nemáš vyřízenou žádost, ztratíš tím pořadí v předmětu a případně možnost nového zápisu předmětu.
  • To samé platí i při případných dalších změnách a doplňování předmětů. Pozor je nutné si dát také na přidávání neúspěšně ukončených předmětů z minulých období, např. Matematika, Chemie, Botanika apod., které aplikace pro zápis nabízí pro přidání do období.

Upozorňujeme, že tady je nutné mít zápočet již z neúspěšně absolvovaného předmětu z minulého období.

Na co nezapomenout?

Na potvrzování pozápisových změn – přidávání /odebírání předmětů v zápisu!

Pokud po zápisu provedeš nějakou změnu – přidáš nebo odebereš předmět, je nutné tuto změnu dole na stránce potvrdit potvrzovacím tlačítkem „Provést změny v zápisech“! Jinak se změna neuloží, předmět se nepřidá (ani neodebere). Nestačí vidět změnu pouze v rozvrhu, vždy je nutné ji potvrdit a pak si zkontrolovat správnost zápisu v zapsaných předmětech v aktuálním semestru.