AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Galerie děkanů

Děkan

 

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Děkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 102
BA03N4022 (C4.22)
pavel.ryant@mendelu.cz

 

 

 

Proděkani

 

 

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti a přijímací řízení
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
BA20N2005 (N2.05), BA27N1007 (M1.07)
alzbeta.jarosova@mendelu.cz

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a informační systémy
Akademický pracovník - docent - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 322
BA01N3097 (A334)
radim.cerkal@mendelu.cz
 

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti a akreditace
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 327
BA08N2004 (J2.04)
martin.fajman@mendelu.cz
 
Ing. Daniel Falta, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 214
BA01N1082 (A1.82)
daniel.falta@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
proděkan pro výzkum, vývoj a doktorská studia
Akademický pracovník - docent - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
+420 545 133 155
BA01N4096 (A4.96)
zdenek.havlicek@mendelu.cz
   
 

Tajemnice

 

Ing. Šárka Kvizdová
Tajemnice fakulty - Děkanát AF (AF)
Tajemnice - Agronomická fakulta
+420 545 133 006
BA03N1047 (C1.47)
sarka.kvizdova@mendelu.cz