AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Galerie děkanů

Děkan

 

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Děkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 102
BA03N4022 (C4.22)
pavel.ryant@mendelu.cz

 

 

 

Proděkani

 

 

 

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
proděkan pro strategii, rozvoj a informační systémy
Akademický pracovník - docent - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 322
BA01N3097 (A334)
radim.cerkal@mendelu.cz

 

Ing. Daniel Falta, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 214
BA01N1095 (A1.95)
daniel.falta@mendelu.cz
 

 

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
BA20N2005 (N2.05), BA27N1007 (M1.07)
alzbeta.jarosova@mendelu.cz
 

 

doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 132 128
BA01N1034 (A1.34)
vojtech.kumbar@mendelu.cz

 

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia
Akademický pracovník - profesor - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Proděkan - Agronomická fakulta
+420 545 133 166
BA03N2040 (C2.40)
leos.pavlata@mendelu.cz

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.

proděkanka pro řízení kvality a lidských zdrojů
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
+420 545 132 408
BA39N4037 (Q4.37)
hana.pokladnikova@mendelu.cz, hana.stredova@mendelu.cz

 

Tajemnice

 

Ing. Šárka Kvizdová
Tajemnice fakulty - Děkanát AF (AF)
Tajemnice - Agronomická fakulta
+420 545 133 006
BA03N1047 (C1.47)
sarka.kvizdova@mendelu.cz