Pomoc v zemědělství = uznání praxe

24. 3. 2020
Studentům AF bude za pomoc v zemědělství uznána bakalářská či diplomová praxe.

Studentům Agronomické fakulty bude za pomoc v zemědělství (dle výzvy ministra zemědělství a rektorů tří zemědělských univerzit) uznán předmět Praxe bakalářská 2 týdny (PRAXB pro bakalářské studenty) nebo předmět Praxe diplomová 4 týdny (PRAXD pro navazující magisterské studenty)1.

 

Před nástupem na výpomoc v zemědělství s předpokladem využití uznání této práce za praxi je student povinen oznámit příslušné referentce praxe (kontakt níže) společnost, místo a předpokládanou délku práce.

Praxe bude dodatečně uznána na základě předložení žádosti o uznání praxe a potvrzeného formuláře2 před koncem zkouškového období LS 2019/20. Za každých odpracovaných 30 hodin bude uznán 1 týden praxe, tzn. na uznání celého předmětu Praxe bakalářská je potřeba odpracovat 60 hodin a na uznání předmětu Praxe diplomové celkem 120 hodin.

Samozřejmě, nadále a současně platí i klasický režim praxí!

Agronomická fakulta chce tímto podpořit zájem studentů o pomoc v životně důležitých odvětvích v zemědělství!

Spoustu pracovních příležitostí vám nabízí náš portál pracovních příležitostí AgroContact.cz , kde nově běží i on-line podpora.

Pozn.:

1) Předmětů Praxe magisterská (obor Biotechnologie rostlin), Praxe diplomová (obor Rybářství a hydrobiologie) a Případová studie (NM obor Agrobyznys) se toto uznání netýká, jelikož se jedná o velmi specifické předměty související úzce se studovaným oborem.

2) Mezi pracovištěm a univerzitou nebude uzavřena smlouva, tedy student není ze strany univerzity pojištěn za škody způsobené studentem ani úrazově při výkonu práce u jiného subjektu (jedná se o dobrovolnou aktivitu).

 

Kontakt na referentky praxí:

Hana Kališová (praxe bakalářské) – hana.kališová@mendelu.cz
Ing. Dagmar Zlatohlávková (praxe diplomové) – dagmar.zlatohlavkova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality