U příležitosti 105. výročí založení MENDELU ocenil děkan Agronomické fakulty čtyři desítky osobností

23. 5. 2024

Děkan Agronomické fakulty Leoš Pavlata dnes ocenil čtyřicet zaměstnankyň, zaměstnanců, studentek a studentů za dlouhodobý přínos fakultě, vynikající výsledky ve vědě a výzkumu i reprezentaci fakulty. Slavnostní udílení cen v aule MENDELU se uskutečnilo u příležitosti 105. výročí založení univerzity. Ceremoniál poznamenalo náhlé úmrtí profesora Vojtěcha Adama. Vedení Agronomické fakulty uctilo jeho památku a do rukou rodiny předalo ocenění in memoriam.

Na slavnostním setkání dnes děkan Leoš Pavlata ocenil osobnosti napříč Agronomickou fakultou. „Laureáty jsou reprezentanti různých pracovních pozic i studentů, kteří dohromady tvoří fungující fakultní organismus,“ uvedl.

Ceny pro zaměstnance a studenty AF MENDELU se udílely historicky poprvé. Do budoucna by ale děkan rád ze slavnostního ceremoniálu vytvořil tradici. „V letech kulatých výročí se tradičně soustřeďujeme na oceňování spolupracujících fakult, institucí a dalších organizací. Přišel jsem tedy s myšlenkou zaměřit půlkulatá výročí na zaměstnance a studenty. Zda tato tradice skutečně vznikne, ale bude záležet na mých následovnících,“ řekl Pavlata s tím, že ovšem bude hledat cesty, jak studující a zaměstnané oceňovat i mimo stanovená výročí.

Návrhy na ocenění předkládají vedoucí ústavů, členové obou komor Akademického senátu AF MENDELU a vedení fakulty. O udělení ceny rozhoduje děkan. „Výběr oceněných je vždy velice obtížný. Jedním z důležitých kritérií pro nás bylo, zda osobnost získala více návrhů. Chtěli jsme pokrýt široké spektrum činností fakulty, zohlednit dlouhodobost či příkladnost práce pro fakultu, a snad také připomenout činnosti, které nejsou tolik viditelné,“ přiblížil Pavlata.

Slavnostní ceremoniál poznamenalo náhlé úmrtí emeritního prorektora MENDELU a vedoucího Ústavu chemie a biochemie profesora Vojtěcha Adama. Uznávaný vědec byl na seznamu laureátů. U příležitosti uctění jeho památky proto děkan do rukou rodiny předal ocenění in memoriam. „Nečekaně odešla výrazná osobnost plná nápadů, vizionář a inovátor, motivátor spolupráce, budovatel týmů a extrémně pracovitý člověk. Jeho život byl nečekaně krátký, ale zůstává po něm výrazná stopa. Čest jeho památce,“ uvedl děkan.

Přítomní mohli vzpomenout na profesora Adama také v předsálí auly, kde bylo připraveno pietní místo s kondolenční knihou. To se po skončení akce přesune do vstupní haly budovy C.

Laureáti dnes kromě pamětního diplomu získali unikátní kolekci ručně foukaného a gravírovaného skla z českého ateliéru Dosena. Sadu čtyř sklenic zdobí klásky v kombinaci s výročním číslem 105 a logem Agronomické fakulty. „Při výběru věcného daru jsme usilovali o spojení tradice, lásky k přírodě a naší fakulty. Líbí se nám i užitná hodnota. Věřím, že oceněné naše volba potěší a české sklo jim bude dělat radost po mnoho následujících let,“ doplnila proděkanka Agronomické fakulty Hana Středová.

Laureáti ceny děkana u příležitosti 105. výročí založení MENDELU

*Ocenění uváděni bez titulů.

Laureát/kaoceněn/a za
Alžbeta Jarošováza dlouhodobý výkon funkce proděkanky, interinstitucionální spolupráci se středními školami a dlouholeté vedení ústavu
Gustav Chládekza dlouholetou pedagogickou a další činnost ve prospěch fakulty
Bořivoj Klejdusin memoriam, za vynikající vědeckou činnost a dlouhodobý přínos v oblasti analýzy přírodních látek
Ladislav Máchalza dlouholetou pedagogickou a další činnost a vedení ústavu
Iveta Schönováza dlouhodobý přínos pro Agronomickou fakultu v oblasti zajišťování studijní agendy
Zdeněk Žaludza vynikající výsledky v pedagogické i vědecké činnosti, úspěšné vedení ústavu a bohatou veřejnou přednáškovou a další odbornou činnost
Simona Viktorinováza dlouhodobý přínos pro Agronomickou fakultu v oblasti zajišťování studijní agendy a vedení studijního oddělení
Jan  Marešza dlouholeté vedení Akademického senátu Agronomické fakulty, výkon funkce děkana a další reprezentaci fakulty v akademických funkcích 
Petra  Melezínkováza reprezentaci fakulty a další práci ve prospěch Agronomické fakulty 
David  Jeníkza propagaci fakulty a zastupování studentů v akademickém senátu a v kolegiu děkana
Johana Fabíkováza reprezentaci a propagaci fakulty a za aktivity spojené s činností Unie studentů Agronomické fakulty
Lenka Svobodováza zastupování studentů v akademickém senátu a kolegiu děkana a za propagaci a reprezentaci fakulty
Zbyněk Hegerza vynikající výsledky ve vědě, výzkumu a publikační činnosti 
Miroslav Trnkaza vynikající výsledky ve vědě, výzkumu a publikační činnosti 
Vojtěch Adamin memoriam, za mimořádné aktivity v tvorbě výzkumných týmů, přípravách projektů a rozvoje spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
Radim Cerkalza výkon funkce proděkana a za dlouhodobý přínos v pořádání konference MendelNet
Pavel Ryantza dlouhodobý přínos fakultě při výkonu akademických funkcí
Jiří Čuperaza dlouhodobé působení v akademickém senátu fakulty i univerzity
Tomáš Ghisiza vynikající vědeckou činnost realizovanou v rámci doktorského studia
Martin Černýza vynikající výsledky ve vědě, výzkumu a publikační činnosti 
Jan  Marečekza dlouholeté vedení ústavu a zastupování zaměstnanců v odborové organizaci
Miroslav Jůzlza dlouholetou pedagogickou a další činnost ve prospěch fakulty
Tomáš Vyhnánekza zastupování fakulty v Radě vysokých škol a další aktivity ve prospěch Agronomické fakulty 
Břetislav Brzobohatýza vynikající výsledky ve vědě, výzkumu a publikační činnosti a za dlouholeté vedení a rozvoj ústavu
Vilém Reinöhlza dlouholetou práci pro fakultu v oblasti analýzy publikační činnosti a vedení výzkumného pracoviště CEITEC
Milada Šťastnáza vynikající výsledky v mezinárodní projektové činnosti, vedení a rozvoji ústavu a za další aktivity v propagaci a reprezentaci fakulty
Antonín Vaisharza dlouholetý přínos fakultě související s prací editora a rozvojem vědeckého časopisu European countryside
Blanka Procházkováza dlouholetou pedagogickou činnost
Lenka Ježováza dlouhodobé vedení laboratoře, realizaci laboratorních analýz a zajišťování výukového materiálu pro praktickou výuku
Blanka Kocourkováza dlouholetou pedagogickou činnost a popularizaci a rozvoj odborné problematiky
Jiří Jandákza dlouholetou pedagogickou činnost a vedení Ekonomické komise AS AF MENDELU
Hana Jahnováza dlouholetou vynikající činnost v zajištění administrativy a ekonomiky ústavu
Petr Doležalza dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost, vedení ústavu a reprezentaci fakulty v akademické funkci prorektora
Zbyšek  Sládekza dlouholetou práci pro fakultu při výkonu funkce předsedy Etické komise pro zacházení se zvířaty
Josef Suchomelza práci ve vedení a pro rozvoj ústavu
Jan  Smetanaza dlouholetý přínos ústavu a fakultě 
Marta Ščerbejováza dlouholetý přínos fakultě v oblasti pedagogiky a výkonu funkce proděkanky
Zdeněk Morávekza přínos ústavu a fakultě při zajišťování materiálů pro realizaci výuky
Tomáš Komprdaza dlouhodobé vynikající výsledky v pedagogické i vědecké činnosti a za rozvoj oboru
Ladislav  Havelza dlouhodobou pedagogickou a vědeckou činnost a reprezentaci fakulty v pozici rektora

Více aktualit

Všechny aktuality