Ohlédnutí za rokem 2021 na AF

30. 12. 2021
Rok 2021 se nachýlil ke svému konci, a tak se nabízí bilancovat. Přinášíme souhrn toho nejzásadnějšího a nejzajímavějšího, co se v uplynulém roce na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně událo.

Začátek roku se nesl ve znamení online zkoušení i výuky
V souvislosti s šířením nemoci covid-19 se z nařízení děkana všechny zkoušky a zápočty v rámci zimního semestru přesunuly do online prostředí. Také letní semestr na MENDELU začal v online režimu. První studenti se do kampusu vrátili až na konci dubna. Šlo o studenty posledních ročníků, kteří v laboratořích, poloprovozech nebo na dalších pracovištích potřebovali dokončit praktické části svých závěrečných prací.

Do online prostředí se přesunuly také konference
Začátkem března AF hostila tradiční konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin Ingrovy dny. Tentokrát se odborníci sešli online. Součástí byla i jednodenní online konference Den s mlékem na MENDELU. V polovině března následovalo první online Food Symposium pořádané spolu s kolegy z Lousiana State University.

Netradiční byl i formát Polního dne MendelAgro 2021
Každoroční přehlídka polních pokusů na stanici v Žabčicích získala kvůli opatřením proti šíření covidu-19 netradiční formát. Setkání se prodloužilo z jednoho na dva dny a bylo pouze pro omezené množství registrovaných návštěvníků. Přesto AF prezentovala řadu zajímavých témat z oblasti rostlinné produkce, kterými se vědci zabývají.

Červen patřil polním dnům
Kromě akce MendelAgro 2021 se zástupci AF účastnili také zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech nebo polních dnů v Libčanech, v Kroměříži a v Rostěnicích. V září přibyla i návštěva polního dne v Kámeni u Pelhřimova.

V létě vyrazili zástupci fakulty na veletrhy a festivaly
Souznění s přírodou bylo tématem srpnové Flory Olomouc. Nechyběla výzkumná laboratoř rostlin a praktické ukázky i pokusy. Poslední srpnový týden AF reprezentovala MENDELU na největší zemědělské výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. V srpnu se stánek AF objevil také na oslavách 60. výročí vzniku Technického muzea v Brně a na dožínkách v Kyjově. Začátkem září pak zástupci fakulty vyrazili na mezinárodní veletrh Animal Tech 2021 a na Festival vědy s JMK do Brna.

Zimní semestr začal na MENDELU v prezenční formě
Na konci září se do kampusu opět vrátili studenti. Nový akademický rok zahájila univerzita v prezenční formě. AF zaznamenala v porovnání s loňským rokem 2,5% nárůst v počtu podaných přihlášek. Zvýšený zájem byl zejména o bakalářské studijní programy.

Na podzim se fakulta otevřela veřejnosti
Výrazně lepší epidemiologická situace umožnila na podzim pořádat akce, a to nejenom pro členy akademické obce, ale také pro veřejnost. Zimní semestr zahájila AF tradičním setkáním Kafé pod platanem. Ve stejném týdnu se pak kampus zaplnil návštěvníky Noci vědců. Letošním tématem byl čas ve všech jeho podobách. AF připravila přes dvě desítky stanovišť, na kterých vědci přiblížili například vývoji rostlin, zvířat i proměnu krajiny v čase.

Ceny rektorky získali dva vědci z AF
V září obdrželo sedm akademiků a studentů Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Za Agronomickou fakultu získal prestižní ocenění klimatolog Miroslav Trnka známý z projektu Intersucho a také úspěšný doktorand Miroslav Berka z Ústavu molekulární biologie a radiobiologie.

Mezinárodní konference MendelNet se poprvé konala v online podobě
Konference posluchačů doktorského studia se letos poprvé odehrála v online prostředí. Navzdory změnám se 28. ročníku zúčastnilo přes 80 studentů. Soutěžilo se celkem v osmi sekcích, v šesti zvítězili studenti AF.

Akademický senát AF zvolil nového děkana
Agronomickou fakultu od února povede vedoucí Oddělení rybářství a hydrobiologie Jan Mareš. Na mimořádném zasedání ho 15. 11. 2021 zvolil Akademický senát AF. Mareš byl zvolen ve druhém kole, kdy získal 12 hlasů z 21 přítomných senátorů.

Fakulta dvakrát hostila Mezigenerační univerzitu
Účastníci Mezigenerační univerzity MENDELU dvakrát zavítali na AF. O prázdninách si na Ústavu technologie potravin vyzkoušeli výrobu domácího sýru. Při prosincovém setkání prarodiče s vnoučaty připravovali domácí jogurt, na speciálním simulátoru se mohli pustit do dojení mléka a pod mikroskopem si prohlédli mikroorganismy používané při výrobě. Součástí dne byla také přednáška o získávání a zpracování mléka.

Vyšla dvě čísla časopisu AgRozhled
V červnu vyšlo 8. číslo časopisu AgRozhled. Obsahovalo například rozhovor se studentem Danielem Klofáčem o nových způsobech výživy kukuřice. V září následovalo 9. číslo, které mimo jiné přineslo rozhovor s absolventem Lukášem Žaludkem o tom, co to znamená být auditorem podnikové ekologie.

Vědci představili řadu zajímavých výzkumů
Namátkou vybíráme několik článků věnovaných vědě na AF. Odolnost včelstev by mohl zvýšit nový postřik na louky se selenem a zinkem. Vědci z AF testují unikátní kamery pro chytré farmy. Výzkumníci z Laboratoře Space Agri Technologies se chtějí aktivně podílet na tvorbě české kosmické strategie. Ve fakultním pivovaru se vaří pivo z nespotřebovaného pečiva. Hraboši škodí lesníkům i ve vegetační sezóně, podle vědců jsou na vině suché zimy. Vědci z AF vyvíjejí novou vakcínu proti zánětu mléčné žlázy.

 

Zajímá vás více?
Další články najdete v archivu aktualit.

Více aktualit

Všechny aktuality