Mezinárodní konference MendelNet se letos přesunula do online prostředí

10. 11. 2021 -

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se letos tradiční mezinárodní konference Ph.D. studentů MendelNet přesunula do online prostředí. Akci každoročně pořádá Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Navzdory změnám v organizaci se letošního 28. ročníku, který se konal ve středu 10. 11. 2021, zúčastnilo přes osmdesát studentů. Se svými příspěvky soutěžili v několika sekcích, ze kterých vzešlo osm vítězů.

Mezinárodní konference MendelNet nabízí posluchačům doktorského studia prostor, ve kterém mohou diskutovat o nových trendech v oblastech rostlinné a živočišné výroby, biologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, výzkumu života v přírodě, agroekologie a rozvoje venkova, technologie potravin, techniky nebo aplikované chemie a biochemie. Mezi přihlášenými byla letos většina studentů z Agronomické fakulty, nechyběli ale ani studenti z dalších fakult MENDELU nebo jiných univerzit.

Novinkou byl přesun konference do online prostředí. Organizátoři k němu přistoupili z důvodu zhoršující se epidemické situace, ačkoli do poslední chvíle doufali v možnost prezenčního setkání. „Byla to pro nás velká výzva spojená s řadou technických překážek,“ řekl vedoucí organizačního týmu MendelNetu Radim Cerkal. Loňský ročník pořadatelé kvůli covidu-19 zrušili úplně.

Studenti soutěžili celkem v osmi sekcích. Odborné komise vybraly v každé z nich tři nejlepší příspěvky. Absolutními vítězi se stali:

  • Plant Production – Mgr. Ina Kyselová, „A variety of transpiration in the young spruce stands with different thinning management“ (Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU)
  • Animal Production – Ing. Dana Zálešáková, „Blood biochemical parameters in the evaluation of chicken nutrition during the starter feed period“ (Ústav výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU)
  • Fisheries and Hydrobiology & Wildlife Research – Mgr. Radek Machát, „Selected biochemical parameters of two common carp (Cyprinus carpio) breeds infected with koi herpesvirus“ (PřF MUNI)
  • Agroecology and Rural Development – Ing. Vladimíra Tarbajová, „Optimization of ATS system for pollutants removing“ (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
  • Food Technology – Ing. Jan Slováček, „Possibilities of use and quality parameters of beaver canned meat (Castor fiber L.)“ (Ústav technologie potravin AF MENDELU)
  • Plant Biology – Ing. Romana Kopecká, Method for simultaneous detection of Phytophthora infestans proteins and DNA in Solanum tuberosum samples (Ústav molekulární biologie a radiobiologie AF MENDELU)
  • Techniques and Technology – Ing. Robert Rouš, „Hyperspectral imaging LED and incandescent light source comparison for food quality inspection“ (PEF MENDELU)
  • Applied Chemistry and Biochemistry & Animal Biology – Ing. Zdeněk Kratochvíl, „Exploring the pH-triggerable structure of siRNA-carrying liposomal nanoparticles as tools for treatment of hepatitis B“ (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)

Vítězné příspěvky postupně představíme v samostatných článcích na webu AF MENDELU.
Podrobnosti o konferenci na: https://mendelnet.cz/.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí