Zlatá promoce absolventů Agronomické fakulty

31. 5. 2019
V aule Mendelovy univerzity proběhla "Zlatá promoce" absolventů Agronomické fakulty z roku 1969.

Diplomy byly předány 28 absolventům oboru fytotechnický, 42 zootechnický a 11 zahradnický.

Do předsednictva zasedli také emeritní profesoři prof. Ing. František Dudáš, DrSc, prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc., prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. a docent doc. MVDr. Karel Jelínek, CSc.

 

Fotogalerii z této slavnostní události naleznete zde.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality