Zábava, technologie a náskok ve škole

15. 6. 2020
V pátek 12. 6. 2020 proběhla na Ústavu biologie rostlin AF MENDELU T-exkurze s názvem „Identifikace odrůd rostlin pomocí DNA analýzy“

Studenti středních škol v pátek 12. 6. 2020 navštívili v rámci T-exkurze  (zastřešeno JCMM, z. s. p. o.) univerzitní laboratoře Ústavu biologie rostlin AF MENDELU a ochutnali si tak na několik hodin vysokoškolské studium.

Pod vedením lektorek Ing. Marie Grulichové a Ing. Dariny Sejbalové  si po teoretické přípravě zkusili ovládat metody pro izolaci DNA z rostlinných pletiv hospodářsky významných rostlin (pšenice), založení polymerázové řetězové reakce a elektroforetickou separaci u vzorků gnomické DNA tritordea se zaměřením na identifikaci specifického genotypu (odrůdy), včetně vyhodnocení výsledků.

Studenti, kteří uvažují o studiu programu Molekulární biologie a biotechnologie, se tak mohli dozvědět, jak studovat genetickou informaci, k čemu nám může sloužit variabilita DNA a co může u rostlin (odrůd) znamenat.

JCMM, jehož je MENDELU členem, je zaměřeno na podporu nadaných studentů a budoucích vědců s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Cílem tohoto sdružení je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

 

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D., vedoucí Ústavu biologie rostlin, Telefon: +420 545 133 011, Email: botanica@mendelu.cz

Foto: Ing. Darina Sejbalová  

 

Více aktualit

Všechny aktuality