Studenti pro kvalitu potravin 2021

26. 3. 2021
Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. 

Tematicky je možné jednotlivé příspěvky zařadit do kategorií:

  • a. Výroba potravin a technologie
  • b. Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly
  • c. Marketing v potravinářském průmyslu

Přihlášky – Jméno studenta, název příspěvku (práce), abstrakt v češtině (15 – 20 řádků), jméno školitele (garanta), kategorie – zašlete nejpozději do 1. 4. 2021 9. 4. 2021 na emailovou adresu miroslav.juzl@mendelu.cz 

Termín konání místního kola na MENDELU – proběhne přes MS TEAMS dne 16.4.2021 ve 13:00bude upřesněno, místní kolo soutěže proběhne v závislosti na epidemické situaci kontaktně nebo on-line. V rámci místního kola studenti odprezentují svůj příspěvek v rámci desetiminutové power-pointové prezentace.

Vítězové místního kola postupují do národního kola, které pořádá Potravinářská komora ČR s podporou zapojených vysokých škol a které proběhne v měsíci červnu.

Veškeré dotazy směřujte na hlavního organizátora místního kola soutěže doc. Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D., Ústav technologie potravin, tel: +420 545 133 264, e-mail: miroslav.juzl@mendelu.cz

Leták 2021

Pravidla 2021

Více aktualit

Všechny aktuality