Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

5. 9. 2018
Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravila další, již patnáctý běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravila další, již patnáctý běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Tento již patnáctý běh studia bude zahájen v pátek dne 26. října 2018 a bude probíhat kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).

Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské, environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Na výuce se potom podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2018 až červen 2020).

Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Cena

  • 32 990,- Kč – základní cena studia za všechny 4 semestry celkem,
  • 30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
  • 29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
  • 25 990,- Kč  – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, kterým je současně na jejich žádost umožněna platba za studium ve splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru.

Jedná se o konečné ceny za celé studium a neobsahují DPH, pořadatel studia není plátcem DPH.

Podmínky přijetí ke studiu

  • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
  • zaplacení ceny studia,
  • volné místo ve studijní skupině.

Přihláška ke studiu je ke stažení ZDE.

V prvním (zimním) semestru 2018/2019 se studium uskuteční ve dnech 26.10., 9.11., 23.11. a 7.12.2018, následně v roce 2019 ve dnech 4.1., 18.1., 1.2., a dne 15.2.2019 na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

A ve druhém (letním) semestru se potom přednášky uskuteční ve dnech 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. a dne 7.6.2019, rovněž na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:

       Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz

       Bc. Romana Jalůvková, tel.: 545 133 005, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz

Informace najdete rovněž na stránkách Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)

 

Odkaz na celou nabídku semináře:

http://af.mendelu.cz/30121-technicke-znalectvi-a-likvidace-pojistnych-udalosti

 

Více aktualit

Všechny aktuality