Slavnostní záhájení oslav století Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

4. 2. 2019
V pondělí 4. února 2019 od 14 hodin ve vestibulu budovy C byly zahájeny oslavy 100 let AF

Právě před 100 lety, ve školním roce 1919/1920, byla po mnohaletém úsilí zahájena historicky první odborná výuka hospodářského odboru, jehož pokračovatelem je dnes Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Svojí odborností patří k nejstarší v České republice. V průběhu celého roku 2019 Agronomická fakulta zorganizuje řadu akcí a kulturně-společenských událostí pro veřejnost, kterými si připomene 100 let zemědělského vzdělávání na Moravě.

Oslavy 100letého výročí jsme zahájili vernisáží výstavy historických dokumentů a předmětů, která je instalovaná ve vestibulu a zvýšeném přízemí budovy C.

Byla vyhlášena soutěž pro přítomné slavnostního zahájení: Jaké jihomoravské město by obydleli absolventi naší fakulty a kolik jich bylo? Správná odpověď je 25 051 absolventů a obydleli by Břeclav nebo Hodonín.
Slosovány byly všechny odevzdané lístky, bez ohledu na správnost odpovědi. Ceny si mohou přijít vyzvednout tito výherci: Ing. Aneta Nečasová, Martina Michalíková, Toník Kolář. 

 

Podrobný program oslav naleznete na www.af.mendelu.cz/stoleti

 

slosování    slosování

Více aktualit

Všechny aktuality