RYBIKON 2018

4. 10. 2018
Ve dnech 10. a 11. října 2018 hostila Mendelova univerzita v Brně XVI. Českou rybářskou a ichtyologickou konferenci.

Ve dnech 10. a 11. října 2018 se na Mendelově univerzitě v Brně koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana XVI. Česká rybářská a ichtyologická konference s mezinárodní účastí – RYBIKON 2018.

Na její organizaci se podílejí pracovníci oddělení rybářství a hydrobiologie ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR v.v.i., Ichtyologickou sekcí České limnologické společnosti a podporou Ministerstva zemědělství.

Z pestrého dvoudenního programu se představí například témata:

– aktivity EIFAAC relevantní pro rybáře a ichtyology

– aktuální trendy v chovu ryb a invazní druhy

– vliv rybářství na kvalitu vody

– genetika a další

Konference si kromě jiného klade za cíl seznámit odbornou veřejnost z praxe s nejdůležitějšími aktuálními poznatky vědy a výzkumu.

Více aktualit

Všechny aktuality