Půl století pomáhá studentům při výuce speciální anatomický preparát

29. 8. 2022

Při výuce svalové soustavy skotu využívají studenti Agronomické fakulty MENDELU nezvyklou pomůcku. K dispozici mají preparát krávy, jejíž tělo vědci před padesáti lety zakonzervovali a obnažili její svalovinu. Po generace se na modelu učili a učí budoucí zootechnici a potravináři. K vidění bývá preparát také na akcích pro veřejnost, například v rámci programu Noci vědců na Mendelově univerzitě v Brně.

S nápadem vytvořit ve své době unikátní preparát kravské svaloviny přišli na počátku 60. let 20. století profesor Arnošt Hampl a docent Karel Jelínek, oba tehdy působící na Agronomické fakultě. „Koupili jsme krávu v JZD a dovezli ji na anatomickou pitevnu, což byla místnost v prostorách dnešní knihovny. Zvíře jsme umyli a vše připravili na jeho zafixování,“ popisuje dnes osmaosmdesátiletý Karel Jelínek.

Na pitevně vědci krávu uspali a v narkóze jí odpustili krev z hrdelnice, zatímco krkavicí do krevního řečiště náhradou pumpovali fixační roztok složený z formaldehydu, glycerinu a fenolu. „Je to v literatuře běžně popsaná metoda. Dnes už se to dělá jinak, ale tehdy se postup k fixaci nabízel,“ říká Jelínek. Takto aplikovaný roztok se postupně dostal do všech svalů i orgánů, a krávu zafixoval, aby nedošlo k rozkladu.

Zvíře následně vědci postavili do fyziologické polohy, upevnili na závěsné zařízení a začali odstraňovat vše, co by mohlo studentům bránit při sledování svaloviny. „Ve třech lidech nám práce zabrala zhruba tři týdny. Je to náročné, pinzetou a skalpelem se musí opatrně upravit povrch. Odpreparovali jsme podkožní vazivo, tuk a povázky, aby se odhalily svaly a šlachy. Dneska už by si s tím asi nikdo hrát nechtěl,“ zamýšlí se autor preparátu.

Přes všechnu píli se však fixace napoprvé stoprocentně nezdařila, a tak počátkem 70. let vědci celý proces zopakovali. Preparát, který dnes studenti aktivně využívají, je tedy už druhý v pořadí. O model se v současnosti starají pracovníci Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat. „Udržujeme preparát zakonzervovaný tak, aby neplesnivěl. Kráva se vytahuje z bazénu s formalinem jen jednou do roka při praktických cvičeních, která trvají několik dní. Poté se zase ošetří, uskladní a v uvozovkách rok odpočívá,“ vysvětluje profesor Zbyšek Sládek. Výjimku tvoří vědecko-popularizační akce. Návštěvníci tak mohou model přezdívaný kráva Žofka vidět například na Noci vědců na MENDELU.

Díky dobré péči využívají model celé krávy studenti napříč generacemi. Přesto vědci nevylučují možnost, že by zhotovili preparát nový. „Pravdou je, že je to náročné. Klidně bych se toho ale jako odborný garant ujal a mohli bychom přizvat i pana docenta Jelínka, aby nám s přípravou po teoretické stránce pomohl,“ dodává Sládek.

Kontakt pro bližší informace: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D., +420 545 133 151, zbysek.sladek@mendelu.cz, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

Foto: archiv Karla Jelínka

Dobové snímky z procesu přípravy preparátu si mohou prohlédnout čtenáři v prvním čísle nového časopisu Agronomické fakulty af.magazín, které vyjde v druhé polovině září.

Více aktualit

Všechny aktuality