Polní den MendelAgro 2021

31. 5. 2021
Dvoudenní přehlídka polních pokusů. 15. a 17. 6. 2021, Polní pokusná stanice v Žabčicích.

V letošním roce proběhne tato akce netradičně ve dvou dnech tak, abychom vytvořili vhodné podmínky pro shromažďování menšího počtu osob a omezili tím riziko šíření koronaviru. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli, že letošní ročník bude bez účastí a prezentací spolupracujících firem.

Přesto jsme připraveni prezentovat zajímavá témata z oblasti rostlinné produkce, která řešíme na Agronomické fakultě MENDELU:

 • aktuální počasí a změna klimatu,
 • vliv agrotechnických opatření na půdní úrodnost a výnosy plodin,
 • integrovaná ochrana rostlin,
 • mechanické způsoby regulace plevelů v podmínkách ekologického zemědělství,
 • racionální výživa rostlin, nové trendy v hnojení,
 • sortiment odrůd ozimé pšenice,
 • inovace pěstebních technologií polních plodin,
 • využití superabsorpčních polymerů při pěstování plodin,
 • precizní zemědělství v praxi,
 • víceleté pícniny v suchých oblastech,
 • podpora opylovačů, přirozených nepřátel škůdců a zvýšení biodiverzity,
 • ukázky vybraných druhů léčivých rostlin,
 • sortiment netradičních druhů ovoce.

 

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím registračního formuláře na mendelagro.cz, a to nejpozději do 10. 6. 2021.

Pozvánka na akci v PDF ke stažení

 

Vozidla bude možné zaparkovat na vyhrazené zpevněné ploše. Občerstvení bude zajištěno. Každý účastník se zavazuje, že bude dodržovat všechna hygienicko-epidemiologická nařízení týkající se účasti na hromadných akcích ve venkovních prostorech, které budou platné ke dni konání akce.

Polní den MendelAgro je aktivitou projektu Demonstrační farmy, realizované v rámci dotačního programu MZe 9.F.m. Řešitelem projektu s názvem Integrovaná ochrana rostlin v podniku hospodařícím v suchých podmínkách je Školní zemědělský podnik Žabčice.

Více aktualit

Všechny aktuality